Xurafatçılardan fərqli olaraq, Allah Quranda qadını tərifləyirDEVAMINI GÖSTER