Adnan Oktarın söhbətlərindən seçilmiş bölmələr »

Münafık ‘bu sıcakta mücadele etmeye çıkmayız’ diyerek, Peygamberimiz (sav)’den daha düşünceli olduğunu ima eder.

Saytınıza əlavə edin

Bu proqramın əvvəlki hissələri


You can watch the video on Münafık ‘bu sıcakta mücadele etmeye çıkmayız’ diyerek, Peygamberimiz (sav)’den daha düşünceli olduğunu ima eder. . You can watch Adnan Oktar’s views and comments on various topics and find selected parts from Adnan Oktar’s interviews. You can download selected parts from Harun Yahya conversations to your computer and mobile phone and also share them on Facebook and Twitter and other social media.