BİRBAŞA EFİR
Adnan Oktar ilə Söhbətlər
18:00 / A9 TV - az.a9.com.tr
NUR SURESİ 31. AYETTE BAŞÖRTÜSÜNDEN BAHSEDİLMEMEKTEDİR