İLAN

 

   Təkamülçülərin heç cür elmi olaraq açıqlaya bilmədikləri mövzulardan biri də sürünənlərin mənşəyidir. İlan, timsah, dinozavr və ya kərtənkələ kimi çox fərqli sürünən sinifləri arasında da keçilməz sərhədlər vardır. Bu fərqli siniflərinin hər biri, qalıq qeydlərində bir-birlərindən çox fərqli strukturlarıyla və birdən-birə meydana çıxar. Təkamülçülər, bu fərqli qruplar arasında, strukturlarına baxaraq özlərincə təkamül proseslər xəyal edərlər. Amma bu fərziyyələrin qalıq qeydlərində bir qarşılığı yoxdur. Digər tərəfdən hər bir sürünən növünün özünə xas xüsusiyyətlərlə bir anda var olduqlarının və var olduqları müddətcə heç bir dəyişikliyə uğramadıqlarının saysız-hesabsız qalıq dəlili var. Bu dəlillərdən biri də şəkildə görülən 50 milyon illik ilan qalığıdır.
DEVAMINI GÖSTER