14 əsr əvvəl Ərəbistan yarmadasında yeni bir doğuldu - İslamDEVAMINI GÖSTER