Allah'ın isimləri: Rəzzaq (Ruzi verən, insanların faydalanması üçün nemətlərini verən)DEVAMINI GÖSTER