Allah'ın yaratdığı gözəlliklərdən bir nümunəDEVAMINI GÖSTER