Allah müsəlmanlara birləşməyi əmr etmişdir, birlik olmaq fərzdirDEVAMINI GÖSTER