Baş vermiş qiyamət əlamətləri - 3-cü hissə

• HÜNDÜR BİNALARIN TİKİLMƏSİ

Bu hadisələr meydana gəlmədikcə Qiyamət qopmaz... HÜNDÜR BİNALAR tikməkdə insanlar bir-biri ilə rəqabətə girəcək. (Buxari, Fiten: 25; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 2/313) 

• İNSAN ÖMRÜNÜN UZANMASI

Onun (Mehdinin) zamanında… İNSAN ÖMRÜ UZANACAQ. (El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar səh. 43)

• GÜNAHSIZ İNSANLARIN ÖLDÜRÜLMƏSİ

GÜNAHSIZ İNSANLAR ÖLDÜRÜLMƏDƏN MEHDİ ÇIXMAZ… (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Nəşriyyat, səh. 35)

MƏSUM İNSANLAR ÖLDÜRÜLMƏDİKCƏ MEHDİ ÇIXMAYACAQ və yerdəkilər və göydəkilər bu qətllərə artıq dözə bilmədikdə zühur edəcək… (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, səh. 37)


• ALLAH'IN AÇIQ ŞƏKİLDƏ İNKAR EDİLMƏSİ (ALLAH'I TƏNZİH EDİRİK) 

ALLAH-TƏALA açıq-aydın İNKAR EDİLMƏYƏNƏ QƏDƏR hz.Mehdi (əs) gəlməz. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 27)

• YOXSULLUQ

Yoxsulların sayı artacaq. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, səh. 455)

Aclıq və bahalıq hər yeri bürüyəcək. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, səh. 440)


• ZİNANIN ARTMASI 

Fahişəlik açıq şəkildə olmadan… Qiyamət qopmaz. (Ramuz-El Ehadis, 91/7)
Zinanın artması Qiyamət əlamətlərindəndir. (Buhari, Tecrid'i 1/16)


• HZ.MEHDİNİN (ƏS) ZÜHURUNDAN ƏVVƏL KÜTLƏVİ QIRĞINLAR BAŞ VERƏCƏK

Bu hadisələr baş vermədikcə qiyamət qopmaz… Ölüm hadisələri və KÜTLƏVİ QIRĞINLAR geniş yayılacaq… (Camiü's-Sagir, 3:211, Müsned, 2:492, 4:391, 392)


•  İNSANLAR ARASINDA SÖYÜŞ VƏ TƏHQİRİN YAYILMASI

Axırzamanda elə bir nəsil gələcək ki, bir-birinə salamı SÖYÜB-BATIRMAQ olacaq. (Kıyamet Alametleri, səh. 141-142)

MƏKTƏBDƏ BIÇAQLI DAVA - 24 oktyabr 2002, SABAH QƏZETİ
MƏKTƏBLİLƏRİN SÖYÜŞ ÜSTÜNDƏ CİNAYƏTİ - 5 OKTYABR 2006, SABAH QƏZETİ
SÖYÜŞƏ GÖRƏ 16 YAŞINDA QATİL OLDU - 29 AVQUST 2009, NTVMSNBCDEVAMINI GÖSTER

iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net