DƏNİZ LALƏSİ SAPI

   Şəkildə, 150 milyon yaşında bir dəniz laləsi sapının qalığı görünür. Dövrümüzdə yaşayan dəniz lalələrinin görünüşləri və strukturlarıyla, 150 milyon il əvvəl yaşamış növləri ilə eynidir. Bu mövzuda qalıq, yaradılış həqiqətini bir dəfə daha vurğulamaqdadır.
DEVAMINI GÖSTER