Dəqiqədə 1260 dəfə döyününən Kolibri ürəyiDEVAMINI GÖSTER