Dəvələrin qızmar səhra şəraiti üçün xüsusi yaradılmış bədəni

Dəvələr dünyanın ən isti şəraitinə tab gətirən maraqlı heyvanlardır. Dəvələrdən, əsasən, səhralarda minik vasitəsi kimi istifadə edirlər. Səhralar çox geniş qumsal sahələrdir və burada temperatur 50 dərəcəyə çatır. Dəvələr 50 dərəcə istidə kilometrlərlə yol gedə bilirlər. Hətta günlərlə su içmədən yaşayırlar. Dəvə içdiyi suyu bədənində uzun müddət saxlayır bundan lazım olanda istifadə edirlər.
Üstəlik, səhrada qidalanma problemi var. Çünki səhra quraq yerdir və heç bitki yetişmir. Ancaq kaktus və tikanlı bitkilər yetişir. Dəvənin ağzı və dodaq quruluşu o qədər möhkəmdir ki, dişlədikdə ayaqqabı altlığını da deşə bilər. Bu səbəbdən, tikan kimi qidaları asanlıqla yeyir və beləcə, səhrada ac qalmaqdan xilas olur.
Bundan əlavə, dəvələrin dərisini örtən sıx tüklər onları yandırıcı istidən qoruyur. İndi isə dəvələrin ayağına baxın. Allah dəvələrin ayaqlarını belə böyük yaradıb, çünki dəvələr səhra qumlarının üstündə yeriyirlər. Böyük ayaqları sayəsində ayaqları qızmar quma batmır. Habelə dəvələrin ayaqlarının altındakı dəri də çox qalındır. Beləcə, dəvələrin ayaqlarının altı yanmır.
Səhrada tez-tez qum fırtınaları olur. Bu fırtınalarda dəvələrin gözündəki iki qat kirpiklər iç-içə keçir və dəvənin gözlərini qoruyurlar.
Allah hər canlını yaşadığı mühitə ən uyğun xüsusiyyətlərlə yaradıb. Allah çox güclüdür və sonsuz elm sahibidir. Ona görə hər şeyi qüsursuz yaradır.
Allah Quranda dəvəni yaratdığını belə bildirir:


Məgər dəvəyə baxmırlar ki, necə yaradılmışdır? (Ğaşiyə surəsi, 17)


DEVAMINI GÖSTER

iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net