Darvinistlər nələri düşünməzlər - 10

1- Darvinistlər düşünmürlər ki,
E.ə. (eramızdan əvvəl) 10000-ci (on mininci) illərdə sümükdən hazırlanan düymələr istifadə edilib. Bu da o dövrün insanlarının geyim mədəniyyətinə sahib olduğunu isbat edir. Düymədən istifadə edən cəmiyyət deməli, tikişə, parçaya, toxuculuq sənətinə da bələddir.
2- Darvinistlər düşünmürlər ki,
43-67 min illik fleyta on minlərlə il əvvəl yaşayan insanların da inkişaf etmiş musiqi mədəniyyətinə sahib olduğunu isbat edir. Bu da “ibtidai insan” fikrinin tamamilə yanlış olduğunu ortaya qoyur.DEVAMINI GÖSTER