Darvinistlər nələri düşünməzlər - 10

1- Darvinistlər düşünmürlər ki,
E.ə. (eramızdan əvvəl) 10000-ci (on mininci) illərdə sümükdən hazırlanan düymələr istifadə edilib. Bu da o dövrün insanlarının geyim mədəniyyətinə sahib olduğunu isbat edir. Düymədən istifadə edən cəmiyyət deməli, tikişə, parçaya, toxuculuq sənətinə da bələddir.
2- Darvinistlər düşünmürlər ki,
43-67 min illik fleyta on minlərlə il əvvəl yaşayan insanların da inkişaf etmiş musiqi mədəniyyətinə sahib olduğunu isbat edir. Bu da “ibtidai insan” fikrinin tamamilə yanlış olduğunu ortaya qoyur.DEVAMINI GÖSTER

iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net