Darvinistlər nələri düşünməzlər - 9

1- Darvinistlər düşünmürlər ki,
Şüursuz atomların təsadüfən əmələ gətirdiyini iddia etdikləri işıldaquşlar 100%-lik məhsuldarlıqla işıq istehsal edirlər. 
2- Darvinistlər düşünmürlər ki,
Daş dövrü adlandırdıqları və ibtidai insanların yaşadığını iddia etdikləri dövrdə insanlar bizim dövrümüzdəki kimi sivilizasiyaya malik olublar. O dövrdəki insanların da bizim kimi çəngəl-qaşıq istifadə edən, qonaq qarşılayan, nizamlı şəkildə yaşadıqlarını isbat edən dəlillər mövcuddur.DEVAMINI GÖSTER