Hörmətli Adnan Oktarın 2 may 2015-ci il tarixli Xoş Söhbətlər programından əhəmiyyətli başlıqlar

A9 TV, 2 may 2015 Xoş Söhbətlər

Allaha ölümünə bağlanan möminə Allah mütləq yollarını açar

Çox əcaib. Konkret bir çox möcüzə var, insanlar da deyir ki “Möcüzə necə olar?” Bax deyir ki, Cənabı Allah: “Mənə şükr edin, həmd edin yəni normal yaxşı bir Müsəlman olun sizə nemətimi artıracağam”. Artırır həqiqətən. İstisnasız kim olursa olsun artırır. Amma səmimi, təmiz ürəklə Allaha bağlanmış, əziyyəti, ağrını hər şeyi qəbul etmiş biri olacaq. Allah zəngin edir. Heyrətləniləcək şey. Xeyli xoşbəxt yaşadır. Allah deyir: “Mənim yolumda gedənlərə yollarımı açaram, qoruyaram”. Açır yollarını. Açıqca görünür. Zəfər verir. Məsələn möcüzənin açıq, aydın olanı bunlardır. Konkret möcüzədir. Heç bir şey olmur.

Amma bax indi belə əxlaqsız bir oyanıqlıqla etməyə qalxan olarsa, Allahı oyuna gətirəcəyini zənn etsə bu axmaqlar axmaqlıqlarıyla qalar. Elə deyil. Allaha ölümünə bağlanacaq. Şəhid olmağı da qəbul edəcək, qazi olmağı da qəbul edəcək, həbsxananı da qəbul edəcək, dəlixananı da qəbul edəcək. Başına gəldiyində həmd edəcək, şükr edəcək. O zaman Allah yollarını sərhədsiz açır.

Bədiüzzaman Həzrətləri özünü Allah yoluna hibə etmiş bir insandı, Allah Onu həmişə qorudu

Bədiüzzaman Səid Nursi Həzrətlərində bu açıq-aydın görünür. Allah yoluna özünü hibə etmiş. Elə yaşlı qoca adamı anında öldürərlər. Bir də siyasi təhlükə olaraq da görülür. Dərin güclər rahatca öldürər, şəhid edərlər rahatca. Heç bir şey edə bilməmişlər. Xərçəng olar, xora olar, xəstələnib ölər. Bir şey olar yəni. Bax ən yuxarı yaşlarına qədər tam bir mücahid olaraq İslama xidmət etdi. Heç bir şey olmadı. Pulu varmı? Yox, bir ovuc pulu var. Amma bol-bol çatır. Tələbələrinə bir lirə verir, gümüş lirə. Mənim zamanımda vardı o gümüş lirələr. Tədavüldən onlar daha yeni qalxdı sayılar. Çox köhnə zamanda gümüş 1 lirələr vardı. Böyük qardaşlara verirmiş 1 lirə. Böyük qardaşlardan saxlayanlar var, mənə göstərdilər. Belə pulqabısında saxlayır. O özünün aldığı bir polkovnik maaşı var, təqaüdçü maaşı, oradan verirlər. Bax hamısına çatır tələbələrinin. Heç kimdən də pul almır. Bu qədər mübarək bir insanı əzməyə qalxmaları da inanılacaq kimi deyil. Onun da maşaAllah heç təsirlənməməsi. Heç təsirlənməmiş. İnsanın əcaib ləyaqətinə toxunar, “Mən yaşlı başlı insanam, məndən nə istəyirlər bunlar?” deyə bilərdi. Taxta komalarda mənfi 10 dərəcəylə yatırtmaq aylarla. Tam mücahid.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Allahın    qoruması ilə aslan kimi 63 yaşına qədər yaşadı

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) cüt zireh geyirdi. Bir zireh geyirdi, üstünə bir zireh daha geyirdi, biri bir şey etməsin deyə. Ayə gəldi, “Mən səni qoruyacağam, rahat ol” dedi Allah. Zirehi çıxartdı, o biri zirehi də çıxartdı. Köynək, altında uzun paltarı, maşlahı, əlində qılınc, kafirlərin içinə girdi. Atatürk deyir ki, möcüzə axtarırsınızsa məhz möcüzə budur deyir. Dörd tərəfindən sarılmışkən bu döyüşdə ona heç bir şey olmaması, Peyğəmbər (s.ə.v)-ə deyir. Az da deyil, saat hesabıyla yoxaçıxır Peyğəmbər (s.ə.v). Səhabələrin artıq bir çoxu ümidsizliyə qapılırlar, Peyğəmbər (s.ə.v)-i öldürdülər deyirlər. Aralarından dimdik belə qıpqırmızı çox sağlam olaraq çıxır əlində qılıncıyla. Dörd tərəfindən bir insan mühasirə olunar və bu adamların tək məqsədi onu şəhid etmək. Bax əllərində balta var. Gürz (toppuz) var, belə iti uclu gürz. Bir dəfə vursalar bitdi. 15 kiloluq filan gürz. Kerəklər, ox, mizraq. İstifadə edər mizrağı bitər yəni, bu qədər sadə, atın üstündə. İki tərəfdən biri kürəyindən vurmağa qalxsa, biri də yandan vurmağa qalxsa bitdi. Ox ata bilərlər, yağış kimi ox yağdırarlar. Kürəklə vurarlar, gürzlə vurarlar. Üzərinə tor ata bilərlər, hər şey olar. Heç bir şey edə bilmirlər. Adamlar da Peyğəmbər (s.ə.v)-in möcüzəsini axtarır. Gəlmiş keçmiş ən böyük möcüzə budur. Bu çox müdhiş bir şeydir. Çox böyük bir hadisədir. Məsələn, Ayın yarılması hadisəsindən daha böyükdür. Yenə ona bir şey tapa bilərlər, gözümüzə belə oldu, elə oldu. Burada hərəki tutular vəziyyət var. Bunun bir izahı yoxdur. Dəqiq tarixi hadisədir. Aslan kimi 63 yaşına qədər də yaşadı.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) vəfat edəcəyi anı bilməsi möcüzədir

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) vəfat anında iki əlini birdən havaya qaldırır belə, “Rəfiqi Alaya” deyir. Əli düşür. Bax öləcəyi anı da bilir. Rəfiqi Alaya, Ya Rəbbi Sənə təqdim edirəm deyir ruhumu. Öləcək insan bunu söyləyə bilməz. Can boğaza gəldiysə əlini yuxarı qaldırıb bunu söyləyə bilməz. Canı dərdindədir. Canı çıxarkən. Onda elə bir şey olmur. Məsələn, bu da bir möcüzədir. Öləcəyi anı bilməsi. Bilə bilməz öləcəyi anı. Huşunu itirəcəyini filan düşünə bilər ən çox. Hz. Ömər (r.ə) mübarək belə dəliyə dönür sanki Peyğəmbərimiz (s.ə.v) vəfat etdiyində, sevgisindən. Hz. Əbubəkr (r.ə) çox yetkin amma Ömər cavan, dəliqanlı olduğu üçün onun reaksiyaları çox şiddətli olur.

“Siz də o dövr tamamilə kommunist təşkilatların idarəsi altında olan Memar Sinan Universitetində tək başına təbliğ etməyə başladınız. Allah sizi qorudu. Köməyiylə dəstəklədi. Cibxərcliklərinizlə təbliğ edirdiniz. Daha sonra Allah sizə çox geniş imkanlar verdi, səmimiyyətinizə görə”.

Tələbə təqaüdü vardı, tələbə təqaüdünü bankdan aldım. Bir də yığılır o bir az. Yığılmış, mənim xəbərim yox. Xeyli sevindim. Doğru kitabxanaya. Avtobusa mindim. Bizim Dərəboyunun avtobusuna. O Bəyazıda qədər filan oralara gedirdi. Dərhal qaçaraq getdim kitabxanaya. Darvinizmin etibarsızlığını izah edən kiçik kitabçalar vardı o zaman, kiçik. Onlardan, qutuyla aldım bir də, böyük bir qutuyla. Müdhiş sevindim. Aldım apardım Molla Məscidinə. Ora mübarək bir məscid, gözəl. Allah sanki belə bu təbliğ üçün oranı yaratmış kimi. Çox şahanə bir şey oldu əlhəmdülillah. Hara qoyum dedim, indi imam hara yerləşdirsək fərqinə varar. Vəz verilən kürsü var ha, kürsünün kürək minbərinin arxa tərəflərinə yerləşdirdim kitabları. Gözəlcə yastıqla da örtdüm. Heç bəlli olmurdu. Xeyli miqdarda kitab yerləşdirdim. Oradan aldım üç dörd kitab, beş dənə filan, fayla qoyurdum. Yastı faylım vardı. Onlarla gedirdim akademiyaya, paylayırdım.

Allah Quranda küfrü həmişə təhdid etmişdir

Həddən artıq təhdid var. Ən çox mənim gördüyüm yüzdə 70-80%-i təhdid. Həmişə küfr və münafiqlərə təhdid. Möminlərə Allah deyir; “Siz Mənə əmanətsiniz, siz çox rahatlayacaqsınız”. Amma insan çox zalım və cahil olduğu üçün, çox azğın bir varlıq olduğu üçün Quranın yüzdə 70-80%-i həmişə təhdid ayələridir. Buna baxmayaraq heç təsirlənmirlər. Bu qədər bəla, xəstəlik, döyüşlər olur, yenə təsirlənmirlər. Nə inadkar varlıqdır insan. Çox qəribədir nəfsinin azğınlığı və şiddəti. Əlbəttə hər kəs üçün demirəm, amma ümumiyyətlə çox şiddətlidir. Çox təəccüblüdür. Mən deyirdim, “Quranda Allah niyə bu qədər görəsən təhdid edir?” Hikməti odur. Çünki inkar edəcəkləri kimi deyil. Allah: “Mən sizi bu qədər qorxutdum, xəbərdar etdim. Çox laqeyd davrandınız” deyəcək, Allah.

Allahın dilədiyi zaman bir şəhəri toxunulmaz etməsi bir möcüzədir

Bax Cənabı Allah deyir ki, Ənkəbut surəsi, 67-ci ayədə, “Məgər onlar, ətraflarındakı insanlar yaxalandıqları halda, Məkkəni onlar üçün müqəddəs, təhlükəsiz bir yer etdiyimizi görmürlərmi?” Cənabı Allah oranı toxunulmaz edir. Halbuki digər şəhərlərdən bir fərqi yoxdur. Oranı da yun kimi sovura bilərlər. Allah orada möminlər var deyə toxunulmaz edir, toxuna bilmirlər. Bir möcüzədir bu. Bu gözlə görünən dəqiq möcüzədir, məsələn. Ənkəbut surəsinin 67-ci ayəsi möcüzə ayədir. Necə toxunulmaz bir şəhər? Xeyr, bir suru yox, xəndəyi yox, bir şeyi yox, dümdüz şəhər. Səhranın ortasında şəhər.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə beyətdən sonra möminlərin qəlblərinə hüzur və güvən duyğusu enməsi möcüzədir

Fəth surəsi, 18-ci ayədə Allah, şeytandan Allaha sığınıram, “And olsun, Allah, sənə o ağacın altında beyət edərlərkən”. Məryəm də ağacın altında. Beyət də ağacın altında. Ağac altları demək ki, gözəl yerlər. Beyət üçün ağac altı. Bunun xüsusi bir mənası olduğu aydın olur. Bax “möminlərdən razı olmuşdur, ürəklərində olanı bilmiş və beləcə üzərlərinə güvən duyğusu və hüzur endirmişdir”. Məsələn bu da möcüzədir. Qurandakı gizli möcüzələrdən biridir. Məsələn, beyət edirlər, güvən duyğusu və hüzur verir Allah. Amma daha əvvəl yoxdur. Məsələn, gərgindirlər, hüzur da yoxdur. Gərginlik, sıxıntı var. Amma beyət etdiklərində, beyət nədir yəni? Biz sənə bağlıyıq deyir. Onsuz da onlar bağlıdır Peyğəmbər (s.ə.v)-ə. Yalnız şifahi olaraq söyləmiş olurlar. Amma dərhal bunun ardınca dərhal sonra güvən duyğusu və hüzur endirir Allah. Bu ayrı bir şeydir, güvən duyğusu və hüzur endirilməsi. Məsələn, Allah bir qorxu verir, durduq yerə ağılalmaz qorxmağa başlayır. Bir güvən duyğusu verir möcüzə olaraq, ürəyi dərhal rahat olur və hüzur gəlir.

Məsələn, hz. Yusuf (ə.s.)-ın atası çox narahat olur. Hz Yusif köynəyini göndərir, üzünə sürtün deyir. Atası dərhal rahatlayır. Dərhal gözlərinə rahatlıq gəlir. Üstündəki xəstəlik gedir. Yəni mənəvi rahatlıq bədənə dərhal əks olunur. “... Və onlara yaxın bir zəfərlə savab (qarşılıq) olaraq vermişdir”. (Fəth surəsi, 18) Arxasından fəth olur. Məsələn, fəth verəcək deyir, fəth verir Allah.

(Fəth surəsi, 19) Üstəlik alacaqları çoxlu qənimətə də”. Qənimət almaz da tamamilə məğlub olar, məğlubiyyətə uğraya bilərlər. Bax həm fəth olacaq deyir Allah, həm də qənimət alacaqsınız deyir. Bunlar olur. Tam əksinə ola bilər. Çox da məqbuldur, o dövrdə adamlar 10 min nəfər gəlir. Möminlər min yaxud iki min nəfərdir. Adamları toz duman edər 2 min adam. Bu qeyri-adi bir hadisədir. Onun üçün bu cür izah edilməyən möcüzələr var, bunların üstündə dayanaq.

Tabut-u Səkinə ilə möminlərin qəlbinə fərahlıq və hüzur gəlməsi bir möcüzədir

Məsələn, Tabut-u Səkinə. Allah, “Onda Rəbbinizdən bir güvən hissi və hüzur” var deyir. Metal bir tabut, gəlir; adamların ürəyinə, hər kəsin ürəyinə güvən hissi və hüzur verir. Möcüzədir. Qızıldan bir tabutdur bu. İstisnasız mütləq bu təsiri göstərir. Quranda da bu qeyd edilmişdir. Bu xüsusiyyəti vardır deyir. İndi möcüzə deyil mi bu? Gətirirlər çiyinləyib, tabutu qoyurlar ora, qızıl tabut. Hər kəsin ürəyinə rahatlıq və dinclik gəlir.

Allah Tabut-u Səkinəni Axırzamanda Mehdinin hörmətinə tapdıracaqdır

“Rəbbinizdən bir güvən hissi və hüzur ilə Musa ailəsindən və Harun ailəsindən qalan bəzi şeylər var” (Bəqərə surəsi, 248) Məsələn, bu ayə, durduq yerə bunu söyləməz Allah. Bu tabut olacaq deməkdir. Harun və Musa ailəsindən o qalanlar da tapılacaq. Bu dünyada yeri yerindən oynadar. Bunu Allah hz. Mehdi (ə.s)-ın üzü suyu hörmətinə tapdırır. Yoxsa qiyamətə qədər tapa bilməzlər bu tabutu. İmkansızdır tapa bilməzlər. İndiyə qədər necə tapa bilməmişlər. Bax az qala dörd min il keçmiş, tapa bilməmişlər. Tez-tez axtarırlar. Allah hz. Mehdi (ə.s.)-ın üzü suyu hörmətinə tapdırır.

Adnan Oktar: “Akademiyada oxuduğum illərdə mühit çox riskli idi, mən heç kimdən çəkinmədən İslamı yaşayırdım və təbliğ edirdim”.

Biz akademiyada olarkən məktəbdə bir işğal meydana gəldi. Üç yerə barrikada qurdular məktəb çıxışına. “Mən Cümə namazına gedəcəyəm” dedim. Birinci barikattan keçdik. İkinciyə gəldim, yenə “mən Cümə namazına gedəcəyəm”. Oradan da, oradan da ... Üç barikattan da keçdim, getdim namazımı qıldım. Namaz qılmağa gedən bir uşaq tapmışdılar Beyoğlunda, öldürürcəsinə döymüşdülər məktəbdə. Namazdan çıxarkən görmüş, Cümə namazından. Komaya salmışdılar. Yəni öldü deyə buraxmışlar. Mən əlimi qolumu yelləyərək gedərək namaz qılmışdım.

Mənim İbrahim deyə Qurtuluş Liseyindən yoldaşım var idi, komünist idi. Bir yoldaşı daha vardı zəif yenə, uzun boylu. İbrahim baxdım bizim akademiyada. Necə oldusa gəlmiş bir şəkildə. Mənimlə qarşılaşdı məktəbin qarşısında. “Adnan, mən sənə deyim bu məktəbə gəlirsən səni öldürərlər qəti” -dedi. “Qədərdə varsa olar. Qədərdə olan hər yerdə olar. Sən fikirləşmə, rahat ol” -dedim. Belə yanağını sıxdım. Rahatca getdik, davam etdik məktəbdə. Heç bir şey olmadı.

Kommunistlərin bir çayxanası vardı, ora mənim adımı, soyadımı yazmışlar, doğum tariximi yazmışlar. Bir də atamın adını yazmışlar. Yəni şəcərəni, nəslini, hər şeyini bilirik, xəbərimiz var deyə. Pəncərənin şüşəsinə. Şüşə çirklənmiş bu cür o avtomobillərin keçdiyi bir yerdə. O tozların üstünə elə yazmışlar, mən akademiyaya gedərkən yolda görəcəyimi bilərək. Heç vecimə belə deyildi.

Onların kitabxanası vardı, kommunistlərin. Gedib oradan kitab seçirdim, onları oxuyurdum filan. Aşağı qatına enirdim. Səhər namaz qılmaq üçün Ortaköy Məscidinə gedirdim. Qaranlıq belə ara yollardan keçərək. Orada köhnə İstanbul evləri var, onsuz da çox tərk edilmiş oralar. Tərk edilmiş aralardan keçirdim. Başım havada. Sinə də irəlidə. O şəkildə gedirdim.

Məsələn, məktəbdən gəldim, evə girəcəyəm, “tak tak tak tak” arxa-arxaya bir silah səsi gəldi. Tam da anlaya bilmədim, yaxından gəldi. Təsbit etməyə çalışdım, kimsəni də görə bilmədim. Orada meyvəsatan vardı, o da çox narahat oldu. Belə bir hərəkətləndi. Guya qorxudacaqlar. Qədərimdə deyilsə sən heç bir şey edə bilməzsən. Qədərində isə hər şeydən ölərsən qardaşım. Bunun üçün silah şərt deyil ki.

(“Quranda keçən “namazların huşu içində qılınması” ifadəsinin mənası nədir?” sualına cavab)

Onu səhv anlayırlar. Yəni xəyalından məsələn bir şey keçir, “huşum pozuldu” deyir. İnsanın ağlından bir şeylər keçər. İnsani bir şeydir o. Beyindir bu, rahat durmaz. O mənada deyil. Səmimi olaraq namazı qılmaq, candan. Amma zahir mənası olaraq bir az baxacaq olsaq məsələn səs-küylü bir yer, məsələn kompressorla işləyirlər, nə dediyini eşitmirsən. Orada namaz qılınmaz. Get uyğun bir yerdə qıl. Amma vaxt yoxdursa qılarsan təbii ki. Amma yəni o tip, o qədər qarışıqlığın, səs-küyün olduğu yerlərdə namaz olmaz. Və yaxud bir narahatlığı var, o narahatlığı davam edərək namaz olmaz. Əvvəl o narahatlığını aradan qaldırmalıdır. Məsələn, ayağına bir şey batır, hələ namaz qılmağa qalxır. O ayağına batanı bir aradan qaldırmalıdır. Ki rahat diqqətini verebilsin namaza.

Mömin əgər saf, səmimidirsə onun üçün Allahın müjdə verdiyi ayələri əsasdır

Əraf surəsi, 34Hər ümmətin bir əcəli vardır. Onların əcəli gəldiyi zaman bircə saat belə nə yubanar, nə də qabağa keçə bilərlər”. Məsələn bu təhditdir.

Əraf surəsi, 36Ayələrimizi yalan sayıb onlara təkəbbürlüklə yanaşanlar isə Od sakinləridirlər. Onlar orada əbədi qalacaqlar”. Bu da bir təhdid ayəsidir. Həddən artıq çoxdur Quranda. Amma möminlər üçün əsas olan Allahın müjdə verdiyi ayələri əsasdır. Mömin davamlı təhdidi əsas alan bir dünyagörüşü içərisində olmayacaq. Əgər saf, səmimidirsə Allahın ona verdiyi müjdələrə diqqəti yaxşı verməsi lazımdır.

“Şükür etsəniz və iman gətirsəniz, sizə əzab vermək Allahın nəyinə gərəkdir?” (Nisa surəsi, 147) deyir Allah.DEVAMINI GÖSTER

iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."