Hörmətli Adnan Oktarın yeni izahları (1 fevral 2013; 23:00)

DÜNYA BU DƏQİQƏ TAHA SURƏSİNİN 124-CÜ AYƏSİNİN HÖKMÜ ALTINDADIR

 

(Taha surəsi, 124)

“Kim Mənim Zikrimdən üz döndərsə, onun güzəranı sıxıntılı olacaq və Biz Qiyamət günü onu kor kimi hüzurumuza gətirdəcəyik”.

 

Şeytandan Allaha sığınıram: “Kim Mənim Zikrimdən üz döndərsə”, deyir Allah, yəni, Allahı xatırlamazsa, Qurana yaxınlaşmazsa, mehdiyyəti sevməzsə, İsa Məsihi sevməzsə, Allahın əxlaqı ilə insanların əxlaqlanmasını istəməzsə, əmri bilmaruf, nəhyi anilmünkər etməzsə yəni, yaxşı olanı izah edib pis olan, yanlış olanlardan insanları nəhy etməzsə (çəkindirməzsə) Allah: “onun” -deyir“güzəranı sıxıntılı olacaq”. Nə deməkdir? İqtisadi böhran. Əksi ola bilməz. Dünya bu dəqiqə bu ayənin hökmü altındadır. Nə deyir Allah; "Kim Mənim Zikrimdən üz döndərsə”, Məni xatırlamazsa deyir, Qurana uymazsa, Quran əxlaqı ilə yaşamazsa “onun güzəranı sıxıntılı olacaq”. Uyarsa bərəkət var, əgər uymazsa sıxıntı. Bu dəqiqə dünya bu bəlanın içinə girdi. Dünya heç cür anlaya bilmir bunu. Yunanıstan, İspaniya, İtaliya, Fransa, Hollandiya hamısı bu bəlanın içindədir bu dəqiqə. Bütün elm adamları ayaqda, iqtisadiyyatçılar ayaqda. Sərmayəçilər ayaqda. “Nə etmək lazımdırsa edək. Pul mu çap ediləcək, edək” deyirlər. Zərbxanalar trilyon hesabı ilə pul çap edir. “Pulu çap etdik” deyirlər, banklara paylayırlar. “Hadi” deyirlər, "Bir canlanın". Ölü. Ayağını dartırlar, ölü. Ayağını dartırlar, ölü. Çünki möcüzə meydana gəlir. Çünki Allahın bu hökmü yaranır. Bax deyir ki; “onun güzəranı sıxıntılı olacaq”. Bunu Allah möcüzə olaraq meydana gətirir. Elm adamları bu an həll tapa bilmirlər. Yəni, niyə iqtisadi böhran oldu, onu da başa düşmürlər. Nə vaxt aradan qalxacaq, onu da başa düşə bilmirlər. Mən 2014-cü il dedim, bütün dünya onu qəbul etdi. Bütün dünya mənim sözümü qəbul etdi; 2014-cü ilə qədər. Oradan bir ümidləri var. Amma bax, bir də şərt qoydum mən; Allahı anmağa başlasalar 2014-cü ildən etibarən. Mehdiyyətə tabe olsalar, İsa Məsihə tabe olsalar aradan qalxacaq. Yoxsa sürünməyə yenə davam edərlər. Amma, 2014-cü il cəzanın bitmə tarixidir. Amma şərtli. Əgər vaz keçsələr, 2014-cü ildən sonra həll olunacaq. Əgər vaz keçməzlərsə, bəla artaraq davam edəcək.

 

PEYĞƏMBƏR ƏFƏNDİMİZ (S.Ə.V)-İN İRQÇİ ZEHNİYYƏTİN DİNİMİZ TƏRƏFİNDƏN QADAĞA OLDUĞUNU BİLDİRƏN HƏDİSİ ŞƏRİFLƏRİ

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v): “Rəbbiniz də birdir, atanız da birdir. Dininiz və peyğəmbəriniz də birdir. Ərəbin Əcəmə, Əcəmin Ərəb üzərində bir üstünlüyü yoxdur. Yenə qızılın qara üzərinə, qaranın da qızıl üzərində bir üstünlüyü yoxdur. Heç bir millətin digərinə üstünlüyü yoxdur. Yalnız təqva baxımından biri digərinə üstün olar” -deyir. 

İrqçiliyə, qohumbazlığa çağıran bizdən deyildir” –deyir Peyğəmbərimiz (s.ə.v). 

“İrqçilik üçün savaşan bizdən deyildir. İrqçilik uğruna, qohumbazlıq uğruna ölən bizdən deyildir”. (Müslim) 

Rəsulullah (s.ə.v)-ə sual verildi: "İnsanın öz soyunu, sülaləsini (qövmünü, ulusunu) sevməsi qohumbazlıq (qövmiyyətçilik, irqçilik) sayılır mı?" Hz. Peyğəmbər bu cür cavab verdi: "Xeyr”. İnsan qövmünü sevə bilər, millətini sevə bilər. Sevməlidir də. “Lakin insanın qövmünə zülmdə yardımçı olması qohumbazlıqdır/qövmiyyətçilikdir". (Əhməd ibn Hanbel, 4/107, 160; İbn Mace, Fiten 7, hədis no: 3949) Əgər zülm edirsə, dəstəkləsən o zaman irqçilik olar deyir. 

 

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN YUSİF SURƏSİNDƏN AYƏ TƏFSİRLƏRİ

 

(Yusif surəsi, 87)

Ey oğullarım! Yusifdən və qardaşından xəbər tutmaq üçün yola düşün, Allahın mərhəmətindən ümidinizi üzməyin. Çünki Allahın mərhəmətindən ancaq kafir adamlar ümidlərini kəsər”.

 

“Allahın mərhəmətindən ümidinizi üzməyin. Çünki Allahın mərhəmətindən ancaq kafir adamlar ümidlərini kəsər”. Allahın rəhmətindən ümid kəsmək haramdır. 

“Ey oğullarım! Yusifdən və qardaşından xəbər tutmaq üçün yola düşün”. Mehdi (ə.s)-dan və hz.İsa (ə.s)-dan bir xəbər gətirin. Onlar nə deyir? İkisi də yoxdur. Axırzamanda nə deyirlər bu dəqiqə? Hz. Mehdi (ə.s) da yoxdur, İsa Məsih (ə.s) da yoxdur. Allah nə deyir ayədə; “Allahın mərhəmətindən ümidinizi üzməyin. Çünki Allahın mərhəmətindən ancaq kafir adamlar ümidlərini kəsər". Axırzamanda insanlar Mehdi (ə.s)-ın çıxışından ümid kəsəcəklər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v); “Zaman elə uzanacaq ki, artıq ümidlərini kəsəcəklər. Mehdi (ə.s) filan yox imiş deyəcəklər” -deyir. Ayədə də var ümid kəsmə ilə bağlı. Hətta, “Peyğəmbərlər, Allahın fəthi nə zaman dedilər? Allahdan gələcək qurtuluş nə zamandır dedilər” -deyir. 

Yusif surəsində mehdiyyətə çox əhatəli işarə edilir. Yusif surəsinin əsl məqsədi bir istiqaməti ilə mehdiyyəti izah etməkdir, inşaAllah. 

 

(Yusif surəsi, 89)

O dedi: “Sizin nadanlığınız dövründə Yusifə və qardaşına nələr etdiyiniz yadınızdadırmı?”

 

İndi də möhvumatçılar, cahillər ikən Mehdi (ə.s) və hz. Məsih (ə.s)-a qarşı nələr etdiklərini görürük. Məhz “Mehdi (ə.s) çıxmayacaq, İsa Məsih (ə.s) enməyəcək”. Gecə-gündüz eyni şeyi söyləyirlər. “Sizin nadanlığınız dövründə Yusifə və qardaşına nələr etdiyiniz yadınızdadırmı?” Onsuz da Mehdi (ə.s)-ın Tövratda keçən bir adı da Yusifoğlu Məsihdir. 

 

(Yusif surəsi, 90)

Onlar dedilər: “Yoxsa sən özün Yusifsən?” O dedi: “Mən Yusifəm, bu da qardaşımdır. Allah bizə mərhəmət etmişdir. Kim Allahdan qorxsa və səbir etsə, bilsin ki, Allah yaxşı iş görənlərin mükafatını puç etməz”.

 

“Yoxsa sən özün Yusifsən?” Biz də Mehdi (ə.s)-ı gördüyümüzdə həqiqətən Mehdi (ə.s) mı deyəcəyik, inşaAllah. “Onlar dedilər: “Yoxsa sən özün Yusifsən?” O dedi: “Mən Yusifəm”” -deyir. Yusif adında da xüsusi bir işarə var təbii ki. “… bu da qardaşımdır”. İnşaAllah o da İsa Məsihə baxır.  “Allah bizə mərhəmət etmişdir”. Mehdi (ə.s)-a və İsa Məsihə Allah lütf edir. “Kim Allahdan qorxsa”. Halala, harama diqqət edər “və səbir etsə”. Səbirli olmaq, səbrdə qərarlı olmaq. “Allah yaxşı iş görənlərin mükafatını puç etməz". Allah, o səbrin qarşılığını boşa çıxartmaram deyir. 

 

(Yusif surəsi, 91)

Onlar dedilər: “Allaha and olsun ki, Allah səni bizdən üstün tutmuşdur. Biz isə günahkar olmuşuq”.

 

“Onlar dedilər: “Allaha and olsun ki”, Həm də Allah adına heyrət deyirlər o dövrün möhvumatçıları. “Allah səni bizdən üstün tutmuşdur.” Təəccüblənirlər. Allah səni necə Mehdi (ə.s) elan etdi, necə Mehdi (ə.s) seçdi deyə hz. Yusif (ə.s)-a heyrət edirlər. “Allah səni bizdən üstün tutmuşdur. Biz isə günahkar olmuşuq”. Sonra demək ki möhvumatçılar də xətaya düşdüklərini başa düşəcəklər. Quran ona işarə edir. 

 

(Yusif surəsi, 92)

Yusif dedi: “Bu gün siz qınanılmayacaqsınız. Allah sizi bağışlasın! O, rəhm edənlərin ən rəhmlisidir”.

 

“Yusif dedi:” O dövrün mehdisi hz. Yusif (ə.s): “Bu gün siz qınanılmayacaqsınız”. Yəni, “Nə ifadənizi alacağam, nə ifadə aldıracağam nə də qınama, yəni əleyhinizdə bir yol olmayacaq. Ədavət aparmayacağam sizinlə, sizə intiqamla yaxınlaşmayacağam” -deyir.  “Allah sizi bağışlasın!” -deyir mərhəmətli olduğu üçün. “O, rəhm edənlərin ən rəhmlisidir”. Allahın mərhəmətini xatırladır. 

 

(Yusif surəsi, 93)

“Bu köynəyimi aparıb atamın üzünə atın, gözləri açılsın. Sonra da bütün ailənizlə birlikdə yanıma gəlin”. 

 

Mehdi (ə.s) da, hz. İsa Məsih də gələndə yanlarında Müqəddəs Əmanətlər olacaq, inşaAllah. Mehdi (ə.s)-ın üzərində Peyğəmbər Əfəndimiz (s.ə.v)-in hırkası olacaq. O hırka, buradakı köynəyə uyğun gələn ifadədir. “Bu köynəyimi aparıb atamın üzünə atın”. Demək ki, paltar bir yerdən bir yerə gedəcək, inşaAllah. “… atamın üzünə atın”. Demək ki, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hırkası mübarək bir əmanət olaraq Mehdi (ə.s)-ın əlində olacaq və Mehdi (ə.s) onu uğur sayaraq, sevgisini ifadə edici şəkildə üzünə çəkəcək. Demək ki, bu bir sevgi ifadəsi olacaq. Demək ki, Hırkayi Şərifi Mehdi (ə.s) öpəcək və üzünə çəkəcək. “… gözləri açılsın”. Məhz o zaman insanların bəsirət gözü açılacaq. Bütün insanlıq o möhtəşəm hadisənin qarşısında Mehdi (ə.s)-ın həqiqətən zühur etdiyini başa düşəcək. Çünki Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hırkasını bir insan öpür və üzünə çəkir. Ona nəsib olur bu. Və o hırkanı geyinir. Elə o zaman ümmətin gözü açılacaq. Mənəviyyat gözü açılacaq, inşaAllah. Ona işarə edir. “Sonra da bütün ailənizlə birlikdə yanıma gəlin”. Demək ki, bütün alimlər, üləma gələcək bu mərasimi görmək üçün. Ayənin işarəsi. 

 

(Yusif surəsi, 94)

Karvan Misir torpağından ayrılanda ataları dedi: “Mən, həqiqətən də, Yusifin qoxusunu hiss edirəm. Bircə məni ağılsız saymayaydınız”. 

 

Yəni, Yusif (ə.s)-ın qoxusunu alıram. Demək ki, Mehdi (ə.s)-ın özünə xas bir qoxusu olacaq, uzaqlardan belə hiss ediləcək bu. İkincisi qoxu nəqli mümkün olacaq. Elmi olaraq bu ediləcək ki, bu dəqiqə elə bir çalışma var onsuz da. Qismən uğurlu oldular. "Bircə məni ağılsız saymayaydınız,” Demək ki, Axırzamanda bəzi dəyərli alimləri, bəzi çirkin insanlar ağılsızlıq ilə ittiham edəcəklər. Demək ki, bu cür bir məntiqdə olan insanlar olacaq. Məsələn, dəyərli şeyxlərə, dəyərli mürşidlərə, dəyərli böyük alimlərə Axırzamanda ağılsız iftirası atıldı bilirsiniz. Ən başda, haşa dəli olmadan və hər cür əskiklikdən hocamızı tənzih edirik Şeyx Nazim hocamıza deyil mi? Çox çirkin şəkildə.

 

(Yusif surəsi, 95)

“Onlar dedilər: “Allaha and olsun ki, sən hələ də öz köhnə yanlışlığından əl çəkməmisən”. 

Demək ki, alimlərə qarşı dik başlı olan, alimlərin qiymətini bilməyən, onlara hörmətdə və ədəbdə qüsur edən bəzi insanlar olacaq. Sözünü bilməyən, çirkin insanlar olacaq. 

 

(Yusif surəsi, 96)

Müjdəçi gəlib köynəyi onun üzünə atan kimi gözləri açıldı və o dedi: “Məgər sizə deməmişdimmi ki, mən Allahdan gələn vəhy sayəsində sizin bilmədiklərinizi bilirəm?”

 

“Müjdəçi gəlib köynəyi onun üzünə atan kimi gözləri açıldı”. Demək ki, İslam aləmində də o hırkanın Mehdi (ə.s)-ın üzünə uğur sayaraq, sevgi ifadəsi ilə dəyməsi ilə, Mehdi (ə.s)-ın hırkanı öpməsi və üzünə çəkməsi ilə bir fərahlıq, coşğu və rahatlıq olacaq, inşaAllah. O dedi: “Məgər sizə deməmişdimmi ki, mən Allahdan gələn vəhy sayəsində sizin bilmədiklərinizi bilirəm?” Yəni, “Allah mənə ilham etdi. Mən də bildirdim” -deyir. Bəzi alimlər, məsələn, Bədiüzzamanda olduğu kimi insanların bilmədiyi məlumatlar onlara ilham olaraq verilə bilir. Bunu gördük. Feili olaraq da isbatlıdır, hərkəsin bildiyi bir şeydir. 

 

(Yusif surəsi, 97)

Onlar dedilər: “Ey atamız! Allahdan bizim günahlarımızın bağışlanmasını dilə. Doğrudan da, biz günahkar olmuşuq”. 

 

Məsələn, bu səmimi bir üslubdur. Xətaya düşdüyünü sonunda qəbul edir. Təkəbbür göstərmir. Və möminlərin günahlarının bağışlanmasını diləməklərinin gözəl bir ibadət olduğuna da Quranda işarə edilmiş olur. 

 

(Yusif surəsi, 98)

"O dedi: “Mən Rəbbimdən sizin üçün bağışlanma diləyəcəyəm. Həqiqətən, O, Bağışlayandır, Rəhmlidir”. 

 

Amma, baxın, Peyğəmbər İsrail yəni, Yaqub (ə.s) deyir ki; "Mən Rəbbimdən sizin üçün bağışlanma diləyəcəyəm”. Daha qənaəti gəlməmiş demək ki. Hələ onların səmimiyyətini sınayır. “Həqiqətən, O, Bağışlayandır, Rəhmlidir”. Allahı da tərifləyir. Allahın bağışlayıcı olduğunu və əsirgəyici olduğunu söyləyir. Amma, bu dua üçün onların daha uyğun olmadığı qənaətindədir. 

 

(Yusif surəsi, 99)

Onlar Yusifin yanına gəldikdə o, ata-anasını bağrına basıb dedi: “Əmin-amanlıqla Allahın istəyi ilə Misirə daxil olun!”

 

“Onlar Yusifin yanına gəldikdə o, ata-anasını bağrına basıb dedi”. Demək ki, mehdiyyət dövründə bu cür coşğulu sevgilər olacaq. İnsanlar bir-birlərini bağırlarına basacaqlar, sarılacaqlar. Bu dəqiqə bu cür bir sevgi anlayışı yoxdur. Amma Axırzamanda olacaq. “… dedi: “Əmin-amanlıqla Allahın istəyi ilə Misirə daxil olun!” Demək ki, hər yer təhlükəsiz olacaq. İnsanlar rahat şəkildə küçələrdə hüzur içərisində, can qayğısı olmadan, hər hansı bir qayğı çəkmədən gəzəbiləcəklər. 

 

(Yusif surəsi, 100)

O, ata-anasını taxtın üstündə əyləşdirdi. Onlar hamısı onun qarşısında səcdə etdilər. O dedi: “Atacan! Bu, çoxdankı yuxumun yozumudur. Rəbbim onu gerçəkləşdirdi. O mənə lütf etdi. O məni zindandan çıxartdı və şeytan mənimlə qardaşlarımın arasına ədavət saldıqdan sonra sizi səhradan yanıma gətirdi. Şübhəsiz ki, Rəbbim istədiyinə qarşı lütfkardır. Həqiqətən, O, Biləndir, Müdrikdir.

 

“O, ata-anasını taxtın üstündə əyləşdirdi”. Demək ki, mehdiyyət dövründə də taxt olacaq, gözəlliklər olacaq. Mebel gözəl olacaq. Saraylar olacaq, ehtişam olacaq. Mehdiyyətin bir göstərişi və ehtişamı olacağını Qurandan başa düşürük. Taxtın zikr edilməsi, Süleyman (ə.s) qissəsində də eyni zamanda zikr edilməsi mehdiyyət dövründə taxt istifadə ediləcəyini göstərir. Bir nemət olaraq, bir gözəllik olaraq. “O, ata-anasını taxtın üstündə əyləşdirdi”. Demək ki, bu cür yüksək məqamlar, yüksək məqamı ifadə edən yerlər sevdiklərinin o bölgəyə, oraya gəlməsi halında əgər təklif edilirsə, bu bir gözəllikdir. Məsələn, Baş nazir nə edir? Uşaqlar gəlir, kreslosuna oturdur. Prezident nə edir? Uşaqlar gəlir, kreslosuna oturdur. Onları o cür orada qarşılayır. Bu bir nəzakətdir. Quran bu cür incəliklərin gözəlliyinə diqqət çəkir.DEVAMINI GÖSTER

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."