Hörmətli Adnan Oktarın yeni izahları (16 iyul 2012; 23:00)

Rəsulullah (s.ə.v) buyurdu: “(Mehdinin) qaşı aypara şəkillidir. Çiyinləri genişdir, dişləri parlaqdır. İncə və gözəl bir burnu var. Alnı geniş və parlaqdır, çiyinləri bir qaya qədər möhkəmdir. Yanaqları daha az dolğun görünər və yuxusuz qaldığı üçün bəzən solğundur. Əzələləri qövslü və güclüdür. Saçları qulağının üzərində qıvrılar. Dodaqları mükəmməl və gözəldir, görünüşü yaxşı və yaraşıqlıdır. Üzü iffət nuruyla və görkəmlə doludur. Görkəmli bir lider görünüşü vardır. Baxışları fərqlidir. Səsi güclü və nəfəs kəsicidir”. (Remembrance of The Beloved, Questions and Answers About Imam Mahdi (p.b.u.h), By Seyed Husain Husaini)

Peyğəmbərimiz (s.ə.v), “Bəzən solğundur” -deyir Mehdi üçün. “Əzələləri qövslü və güclüdür” -deyir. “Saçları qulağının üstündə qıvrılar". Bax bunlar yeni təfsilatlar. “DODAQLARI MÜKƏMMƏL VƏ GÖZƏLDİR” dodaqları ilə əlaqədar heç hədis yox idi. “SAÇLARI QULAĞININ ÜSTÜNDƏ QIVRILAR”. Bununla əlaqədar da heç hədis yox idi. İlk dəfə bu hədisə rast gəldik. Bir təfsilat, Rəsulullah (s.ə.v) bax nə qədər təfsilatlandırmış; saçlarının qulağının üzərində qıvrıldığını söyləyir. “Dodaqları mükəmməl və gözəldir”. İlk dəfə duyuruq. Dodaqları ilə əlaqədar məlumat yox idi. “GÖRÜNÜŞÜ YAXŞI VƏ YARAŞIQLIDIR”. Məsələn yaraşıqlı olduğunu da heç eşitmədik. Yəni gözəldir deyir, amma yaraşıqlı, ilk dəfə duyuruq. “ÜZÜ İFFƏT NURU İLƏ VƏ GÖRKƏMLƏ DOLUDUR”. Yəni ehtişamlı bir üzə malikdir deyir və iffət nuruyla parıldayır deyir. Baxın bu məsələn heç eşidilməmiş bir hədisdir, çox əhəmiyyətlidir bu: “GÖRKƏMLİ BİR LİDER GÖRÜNÜŞÜ VARDIR” yəni heybətli, görkəmli bir lider, yəni fövqəladə biri olduğu aydın olur deyir Peyğəmbərimiz (s.ə.v). “Görkəmli bir lider görünüşü vardır”. Bu da ilk dəfədir bu hədis. Bunları qardaşlarımız əzbərləsin. Bax, “Görkəmli bir lider görünüşü vardır", bu ilk dəfədir. Çünki həqiqətən bəzi insanlar çox diqqət çəkər. Mehdi çox diqqət çəkən biridir. “BAXIŞLARI GÖZƏLDİR, FƏRQLİDİR” Məsələn, bu da, mən xatırlamıram. Yəni bir dərinlik, bir gözəllik var baxışlarında, fərqlidir. “SƏSİ GÜCLÜ VƏ NƏFƏS KƏSİCİDİR”. Yəni gözəl danışar, təsir edici danışar, xoşdur səsi deyir. Səsinin nəfəs kəsici olması gözəllik ifadəsidir. Bunu da ilk dəfə duyuruq.

Məsələn qaşlarını bilirik Mehdinin, “qaşları aypara kimidir” -deyir. “Burnunun ortası yüngül qabarıqdır” -deyir. Bunları bilirik. Saçı qaradır, bunu bilirik. Amma saçının üzərində bir dalğa olduğunu bilmirdik. Saçları yüngül dalğalıdır Mehdinin, bunu bilirik. Hətta bunu keçmiş, köhnə qaya yazılarında da görürük. Yəni 3000 illik, 2000 illik qaya yazılarında var. “İrəlidə gələcək o adam ağlar içində gələcək” -deyir, “saçları dalğalıdır” -deyir. Qaya kitabəsində. “Saqqallıdır, saçları dalğalıdır” -deyir. Bunu məşhur kahinlərin sözlərində də duyuruq. Onlar da hədislərdən aldığı üçün. Amma qaya kitabəsində olması çox qəribədir. Məsələn, Nostradamus deyir “saçları dalğalı gənc bir adam bütün Avropaya, bütün Asiyaya hakim olacaq” -deyir. Və 2000-ci, 2020-ci il tarixlərini verir. Nostradamus tarix verir, dəqiq söyləyir, inşaAllah. Məsələn “orta boyludur", bunu bilirik. Məsələn gözlərinin yaşıl olduğunu neçə il sonra öyrəndik. “Aynul Hadra”. Onu tərcümə edənlər qara gözlü, gözəl gözlü deyə tərcümə etmişlər. “Aynul Hadra”, artıq açıq şəkildə bilinir, yaşıl. Xıdır da yaşıl deməkdir, Xızır, Hadra. Sözün kökü məlumdur, yaşıl. Yaşıl olduğu halda onu qara deyə izah etmişlər. “Aynul Hadra", “gözəl yaşıl gözlüdür” -deyir. Amma baxışının gözəl olduğunu bu hədisdə vurğulayır. Ayrı bir təfsilatdır. Bax gözü yaşıldır ayrıdır, baxışının gözəl olduğu ayrı bir hədisdir.

Məsələn, Mehdinin saqqalının təfsilatını verir Rəsulullah (s.ə.v), yanlarda incə, kəvsəc. Məsələn bunu hər kəs bilir indi. Amma saqqalı ilə qulağı arasındakı dərinin parlaq və çox gözəl olduğunu, çox cavan bir görünüşlü olduğunu Rəsulullah (s.ə.v) ayrıca hədisdə bildirmişdir, ətraflı. Yəni Rəsulullah (s.ə.v)-in kəskin diqqətinə baxın. Yəni mən bir insanı görsəm baxaram, üzünün ümumi ifadəsi ağlımda qalar, amma Rəsulullah (s.ə.v)-dəki təfsilata baxın. Yəni nə qədər mükəmməl təfsilat. Buradaki parlaqlığa və dəri düzgünlüyünə çatana qədər izah edir. Məsələn, bu möhtəşəm bir təfsilatdır. “Altdan saqqalı cəzm edilmişdir” -deyir, meczumdur, düzəldilmişdir. Forma verilmiş, məczum. Məsələn, möhtəşəm bir təfsilatdır bu. Çox qəribə bir təfsilatdır. Rəsulullah (s.ə.v) 1400 il əvvəl bildirir bunu. 1000 illik bir kitabda yazır, 1000 illik əsər. 1400 il əvvəl Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bildirir, 1000 illik əsər, əl yazma əsərdə.

“Burnunun ortasında yüngül bir çıxıntı var” -deyir. Məsələn möhtəşəm bir təfərrüatdır. İnsan bir baxışda bunu görə bilməz. Düz zənn edərsən. Elə deyil. Məsələn, deyir: “Alınında yüngül bir çökəklik vardır". Alnı yüngül batıqdır deyir. Məsələn, bu çox möhtəşəm bir təfsilatdır. Yanaqları xaricə çıxıqdır demir. “Çökəkdir yanaqları” -deyir. Məsələn bu çox möhtəşəm bir təfsilatdır. Bu yenidir. Yeni tapdıq bu hədisi. Yanaqları çökəkdir deyir. Normalda insanın yanaqları iridir, xaricə istiqamətlidir. Yəni yumrudur insanın yanaqları. Mehdidə elə deyil, çökəkdir yanaqları. Möhtəşəm bir təfsilatdır. Məsələn “çiyinləri genişdir” -deyir, bu rast gəlinər. Amma “qarnı genişdir” -deyir, sonra “bud sümükləri genişdir” -deyir. Boydan boya geniş insan çox rast gəlinməz. “Alnı geniş” -deyir. Başı böyükdür, demək ki, alnı geniş olduğu üçün. Çünki bu ifadə onu göstərir. Alnı geniş demək başının böyük olduğunu göstərər. Çiyinləri geniş, qarnı geniş, bud sümükləri geniş. Ayaqları yanlardan geniş olmuş olur. “Ayaqları qalındır” -deyir. Məsələn, bu da möhtəşəm bir təfsilat. Amma “addımlarını çölə doğru atar” -deyir. Məsələn, bu çox qeyri-adi bir təfsilatdır. Demək ki, Mehdinin yerişini də görüb Rəsulullah (s.ə.v). Yerişi diqqətini çəkib. Demək ki, Rəsulullah (s.ə.v)-in yanına qədər gəlib yeriyərək, danışıblar. Xəbəri belə yoxdur Mehdinin indi. Qalu Bəlada görüşüblər Rəsulullah (s.ə.v) ilə. Yanına gəlib, danışıblar. Heç bir şəkildə xatırlamaz. Amma Rəsulullah (s.ə.v) hamısını bilir, təfsilatları ilə izah edir. Mehdinin əllərinə diqqət çəkilir, “ağdır” -deyir. Şeirlərdə də vardır.

Bən-i İsrail görünüşü ayrı bir vurğu olaraq Peyğəmbərimiz (s.ə.v) tərəfindən ifadə edilmişdir. “Ona ibranicə adı ilə xitab ediləcək” -deyir. “Adon” olaraq. Bu da bir rəvayətdir.

“Yuxusuz qaldığı üçün bəzən solğundur”. Mən məsələn bunu bilmirdim. Amma digər hədislərdə deyir ki, bəzən üzü ağ rəngdədir, bəzən qırmızıya çalır. İndi bu bununla əlaqəlidir. Amma bu ayrı bir təfərrüatdır. Yuxusuz qaldığından ötəri bəzən dərisi solğundur deyir. Bəzən yorğun görünüşü olur demək ki, çox yorğun olduğunda. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in üslubundakı nəzakətə baxın; “yanaqları daha az dolğun görünər” -deyir, “çökək yanaqlıdır” demir həm də, baxın nəzakəti görürsünüzmü? “Yanaqları daha az dolğun görünər” -deyir. Sevdiyindən ən gözəl şəkildə xitab etməyə çalışır. Yəni övladı olaraq çox sevdiyi üçün Mehdini üslubu da çox tərifləyicidir Rəsulullah (s.ə.v)-in. Davamlı tərifləyir. “Sənin sahibin geniş qarınlıdır” -deyir, bu ayrı bir hədisdədir. “Və heyranlıq oyandıran bir cazibədarlığa malikdir”. Məsələn, bunu bilmirdik. Bilmədiyimiz bir şeydir bu. Cazibə, cazibədarlıq. Ərəbcə qarşılığı cazibə, “cazibədardır” -deyir. Məsələn bəzi insanlar normal görünər, amma Mehdi cazibədardır deyir Peyğəmbərimiz (s.ə.v).

Əbu Abdullah [Cəfər Sadiq əleyhissalam] belə buyurdu: Allahın Peyğəmbəri (s.ə.v) fərman etdi:

“Əl-Qaim [Mehdi əleyhissalam] üçün doqquz min üç yüz on üç mələk enəcək ki bunlar Allah İsanı göyə yüksəltdiyində onunla birlikdə idilər”. (Meclisî, Bihârü’l-Envâr, Beyrut, 1404, c.14, s.339)

Baxın, 9313; bir 9000 var, bir də 313. 9313 mələklə İsa Məsih göyə alınır, 9313 mələklə aşağı enir, yer üzünə enir, bu 9313 mələk Mehdinin köməkçisidir eyni zamanda. Mübarəklər bu mövzunu özlərinə əhəmiyyətli vəzifə olaraq almışlar, əlhəmdülillah.

MÜSƏLMANLARIN SƏHVİ, ƏSKİYİ VARSA İSLAM BİRLİYİNİ İSTƏSİNLƏR. İSLAM BİRLİYİ DÜZƏLDƏR. Tək-tək o onu düzəltməyə çalışır, o onu düzəltməyə çalışır. Qardaşım, sizin edə biləcəyiniz şeylər deyil. DÜZƏLMƏK İSTƏYİRSİNİZSƏ İSLAM BİRLİYİNİ İSTƏYİN. Üləma onsuz da iç-içə olacaq. Mehdi başlarında olacaq. Nə deyirlərsə tabe olarıq, mövzu kökündən həll olar. Hər kəs uyar. Hər kəs ayrı bir ağılda, hər yerdən ayrı bir fikir gəlir. O onu tənqid edir, o onu tənqid edir, o onu bəyənmir, sonu gəlməz. Dürüstdürlərsə İslam Birliyini istəsinlər. İslam birliyini istədinsə onların əskik dediyi, qüsur dediyi, səhv dediyi hər şey bir həftə içində həll olar. Ən, ən, ən uzun müddətsə bir ay. Heç bir qüsur, əskiklik qalmaz. Hər şey düzələr.

Bütün dünyada həm iqtisadiyyat çökür, həm dünya çökür. İmansızlığın bərəkətsizliyi, uğursuzluğu dünyanın üstünə çökdü. Böyük bir uğursuzluq çökdü dünyanın üstünə. Mehdi çıxmadan bu uğursuzluq bitməz, bu bəla bitməz.

Səmimiyyətsiz din anlayışı insanların ağlını pozar. Bədiüzzamanı yaxşı Mehdi kimi çox sev. Mən canım kimi sevirəm. Mən deyirəm; İmam Rabbanidən daha böyükdür, İmam Qəzalidən daha böyükdür. Bədiüzzaman üçün, peyğəmbər kimi, peyğəmbər deyil, amma peyğəmbər kimi deyirəm. Bədiüzzaman dünyanın sultanıdır. Çox qiymətli bir insandır, amma mehdi deyil. Niyə məcbur edirsiniz? Yəni mehdi olmaması ona sayğımızı, ona hörmətimizi yox edirmi? Belə metafizik bir varlığa, belə böyük bir vəliyə Mehdi olmadı deyə hörmətimizi mi itirəcəyik?

Qiymətli sənətçilər həmişə əziyyətlə yoğrulmuş insanlardır. Acı çəkməyən bir insanın sənətçi olması çox çətindir. Uşaqlıqlarında çox şiddətli əzab, iztirab çəkmiş, kasıb, çətin şərtlərdə yaşamış insanlar sevincin qiymətini yaxşı bilən insanlardır. İncəsənət tərəfləri də ona görə çox güclü olur.DEVAMINI GÖSTER

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."