Hörmətli Adnan Oktarın yeni izahları (18 avqust 2012-ci il; 23:00)

Türkiyə Böyük Millət Məclisinin 22.01.1921-ci il tarix 1-ci mövsüm 1-ci yığıncaq 31-ci mövzu 3-cü cild 334-cü səhifədəki Atatürkün ifadələrini ehtiva edən gizli iclas qeydlərindən alınmışdır:

“Əfəndilər, iki cür tədbir alına bilərdi”. Kommunistlərə deyir. “Biri birbaşa kommunizm deyənin başını qırmaq”, yəni başını əzməkdir deyir, birinci yol budur deyir. “… digəri Rusiyadan gələn hər adamı dərhal dənizdən gəlmişsə, gəmidən çıxarmamaq, qurudan gəlmişsə, sərhədin xaricinə atmaq kimi məcburedici, şiddətli, incidici tədbirlərdən istifadə etmək. Bu tədbirləri almaq, iki nöqtədən faydasız görülmüşdür. Birincisi, yaxşı əlaqələrdə olmağı lazımlı saydığınız Rusiya Respublikası tamamilə kommunistdir. Əgər belə məcburedici tədbir tətbiq etsək” belə şiddətli üsul tətbiq etsək “elə isə qeydsiz-şərtsiz ruslarla əlaqədə olmamaq lazımdır”. O zaman bunları etsək əlaqəni kəsmək lazımdır deyir. “Halbuki biz, bir çox siyasi düşüncə ilə bir çox səbəb və faktordan ötrü Ruslarla təmas və əlaqədə olmaq və görüşmək istədik, istəyirik və istəyəcəyik”. Nə ağıllı insan maşaAllah. Bax, xeyli ağıllı danışır. Mən bu xurafatçı dəstəsinin Atatürkə sataşmasını anlaya bilmirəm. Bax məsələn, çox məqsədəuyğun bir siyasət. “O halda, tətbiq edəcəyimiz tədbirlərdə dostluğunu istədiyimiz bir xalqın, bir hökumətin qanunlarını təhqir etməmək məcburiyyətindəyik”. Türkcəsi də mükəmməldir. Yəni Atatürkşahanə cümlələr qurur. Şəxsən özünə aid yazılar. “Bax bunun üçündür ki, məcburedici tədbir istifadə etmək istəmədik.  İkinci bir nöqtədən də məcburedici tədbir istifadə etməyi faydalı görmədik. Bildiyiniz kimi bu düşüncə axınlarına qarşı” kommunist fikirə qarşı, “düşüncəyə söykənməyən qəti cavab vermək”, yəni başını əzərək, odunla döyərək, öldürərək “o axını yox etmədiyi kimi” Bədiüzzamanla eyni ifadə, “hər hansı bir insanla danışıldığı zaman onun hər hansı bir düşüncəsini qüvvə ilə rədd etsəniz, o israr edər”. Qürurundan ötrü israr edər, “İsrar etdikcə öz-özünü aldatmaqda daha çox irəli gedə bilər”. Diaqnozun mükəmməlliyini görürsənmi. “Bundan ötrü, DÜŞÜNCƏ AXINLARI ZORAKILIQ VƏ ŞİDDƏTLƏ RƏDD EDİLMƏZ. ƏKSİNƏ MÖHKƏMLƏNDİRİLƏR”. İnkişaf etdirərsiniz deyir, daha da gücləndirərsiniz. “BUNA QARŞI ƏN TƏSİRLİ ÇARƏ, DÜŞÜNCƏ AXININA QARŞI DÜŞÜNCƏNİ MEYDANA GƏTİRMƏK”. Atatürkə halal olsun. “DÜŞÜNCƏYƏ DÜŞÜNCƏ İLƏ CAVAB VERMƏKDİR”. Biz aylardır nə izah edirik. Bax, Atatürkün dediyinin eynisidir.  “BUNDAN ÖTRÜ, KOMMUNİZMİN MƏMLƏKƏT ÜÇÜN, MİLLƏTİMİZ ÜÇÜN, DİNİMİZ ÜÇÜN, QƏBUL EDİLMƏZ OLDUĞUNU İZAH ETMƏK”. Bəs Atatürk dinsiz idi? Darvinist idi? “YƏNİ İCTİMAİYYƏTİ İŞIQLANDIRMAQ ƏN FAYDALI ÇARƏ GÖRÜLMÜŞDÜR”. Bax, dövlət siyasətinin necə olmalı olduğunu Atatürk söyləyir. Buna uyğun davrandınsa mövzu bitdi. Mükəmməl diaqnoz, mükəmməl həll.

“Türk milləti, özün və məmləkətinin yüksək mənfəətləri əleyhinə çalışmaq istəyən təxribatçı, vətənsiz, milliyyətsiz, beyinsizlərin axmaqlamalarındakı gizli və çirkli əməlləri anlamayacaq bir birlik deyil”. Türk milləti ağıllıdır deyir.

“Məmləkət həmrəyliyə bağlı bir birliyə möhtacdır. Hər zamankı kimi siyasətçiliklə milləti parçalamaq xəyanətdir”. Mükəmməl, mükəmməl. Dəfələrlə deyilməlidir. Mövzu vətəndirsə, qalanı təfərrüatdır”. Hay maşaAllah. Şahanə, şahanə, maşaAllah.

“Rusiyanın yaxın qonşusu və bu məmləkətlə ən çox döyüşmüş bir millət olaraq, biz türklər, orada cərəyan edən hadisəni (kommunizmi) yaxından izləyir və təhlükəni bütün çılpaqlığıyla görürük. Oyanan şərq millətlərinin düşüncələrini mükəmməl istismar edən, onların milli ehtiraslarını oxşayan və kinləri təhrik etməyi bilən bolşeviklər, təkcə Avropanı deyil, Asiyanı da təhdid edən başlıca qüvvə halını almışdır” -deyir Atatürk. (Söylev ve Demeçler 3-cü cild, səh. 94-95)

“İçəridən və çöldən müxtəlif məqsədlərlə bu axının (kommunizmin) məmləkətimiz içinə girməkdə olduğu”. Bax, ta o zaman müəyyən edib. “… və buna qarşı ağıla uyğun tədbir görülmədiyi təqdirdə, millətin çox möhtac olduğu birlik və sakitliyini pozan vəziyyətlərin ortaya çıxması imkan dairəsində görülmüşdür ...” (31 oktyabr 1920, IV cild, səh. 360-361) Bax, PKK-nın azğınlığını 31 oktyabr 1920-ci ildə Atatürk bildirir. Dövlət siyasəti olmalı olan bir üslub.

“Moskvada oynanan oyun isə bir başqa cürdür. Stalin tək öz gəncliyinə deyil, dünya gəncliyinə kommunistlik ideologiyasını aşılamağa çalışır. Kommunistlik təbliğatının, füqərası və cahili çox ölkələrdə asan tərəfdar yığdığı isə açıq-aşkar bir gerçəkdir”. (Atatürk'ün İzinde Bir Ömür Böyle Geçti, Sabiha Gökçen, s.155) 

Kommunistlərə gəlincə bizim məmləkətimizdə bu doktrinanın heç bir şəkildə bir yeri ola bilməz. Dinimiz” İslamiyyət, “adətlərimiz və eyni zamanda sosial strukturumuz bütövlükdə belə bir fikirin yerləşməsinə uyğun deyil. Sosial baxımdan dini prinsiplərimiz”. İslami prinsiplərimiz, “komünizmi mənimsəməkdən bizi uzaq tutmaqdadır”.  (Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, IV., 1917-1938, Ankara, 1964, s.78)

“Biz nə Bolşevikik nə də kommunist; nə biri, nə də digəri olamarıq. Çünki biz millətpərvər və dinimizə hörmətliyik” -deyir Atatürk. Bəs Atatürk dinsiz idi? Bəs darvinist idi? Bunları bax elmlə susdururuq.( Atatürk’ün Söylev Ve Demeçleri 3-cü cild, 2-ci nəşr, səh. 20)

“Türkiyədə Bolşeviklik olmayacaq” -deyir Atatürk. “Çünki türk hökumətinin ilk məqsədi xalqa azadlıq və səadət vermək, əsgərlərimizə olduğu qədər, vətəndaş xalqımıza da yaxşı baxmaqdır”. (Atatürk’ün Söylev Ve Demeçleri, 3-cü cild, 2-ci nəşr, səh. 99)

Bax, deyir ki Atatürk, “Xeyr, nə kommunizm nə də faşizm... Bu iki ideologiya da məmləkətimizin, xalqımızın həqiqətlərinə, xarakterinə əsla uyğun gəlməz”.

“Bəzi kəslər”, bax, Atatürk xurafatçılara deyir. Bəzi kəslər müasir olmağı kafir olmaq sayırlar. Əsl küfr onların bu zənnidir” -deyir, Atatürk alimdir. “Bu səhv təfsiri edənlərin məqsədi İslamların kafirlərə əsir” Bax, çox müdhiş bir diaqnoz, “Bu səhv təfsiri edənlərin məqsədi İslamların kafirlərə əsir olmasını istəmək deyil bəs nədir?” -deyir. Bax, əsir oldular. “Hər sarıqlını hoca sanmayın, hoca olmaq sarıqla deyil, beyinlədir” -deyir. Hay maşaAllah. Bax, nə qədər yığcam danışır, Atatürkün bu danışıqları heyrət vericidir.

Bax, qadınlar haqqında deyir ki, “İnsan birliyi qadın və kişi deyilən iki cins insandan ibarətdir. Mümkündürmü ki, bu kütlənin bir parçasını irəlilədək, o birinə laqeydlik edək və beləliklə kütlənin bütünlüyü irəliləyə bilsin? Mümkündür ki, bir cismin yarısı torpağa zəncirlərlə bağlı qaldıqca o biri qisimi göylərə yüksələ bilsin?Üslubu görürsənmi? Şahanə. “Bir cismin yarısı torpağa zəncirlərlə bağlı qaldıqca o biri qismi göylərə yüksələ bilməz” -deyir. “Ey qəhrəman türk qadını, sən yerdə sürünməyə deyil, çiyinlər üzərində göylərə yüksəlməyə layiqsən” -deyir. Bizim də etdiyimiz budur.

“Qadınlarımız üçün əsl mübarizə sahəsi, əsl zəfər qazanılması lazım olan sahə görünüş və geyimdə müvəffəqiyyətdən çox”. Məsələn, adam başını örtür, oh bitdi, qurtardıq deyir. Bitdi, deyir. Bax, görünüş və geyimdə müvəffəqiyyətdən çox; işıqla” nurla deyir bax, nurla, “elm və mədəniyyətlə, gerçək fəzilətlə bəzənməkdir!” Dərin imanla, dərin ağılla. “Mən möhtərəm xanımlarımızın, Avropa qadınlarından geri qalmayacağı, əksinə bir çox istiqamətdən onlardan irəlidə olacaq işıqla, məlumat və mədəniyyətlə bəzənəcəklərindən əsla şübhə etməyən və buna qəti şəkildə əmin olanlardanam”. Müasir, dindar, keyfiyyətli, yüksək səviyyəli türk qadınları önə keçəcəklər deyir, hətta Avropadan daha irəlidə olacaqlar deyir. 

PKK ƏGƏR BİR QURTULUŞ İSTƏYİRSƏ, İSLAM BİRLİYİNƏ GİRSİN. TÖVBƏ ETSİNLƏR, İSLAM BİRLİYİNƏ GİRSİNLƏR. TÜRK-İSLAM BİRLİYİ ÜÇÜN CƏHD GÖSTƏRSİNLƏR, ƏGƏR ÜRƏKLƏRİNDƏ BİR PARÇA QIRINTI QALDISA, BİR YAXŞILIQ QIRINTISI QALDISA. DÜŞÜNSÜNLƏR, “BU İŞDƏN BİR ÇIXIŞ YOLU YOXDUR. CİNAYƏTDƏN BAŞQA, PİSLİKDƏN BAŞQA, ALÇAQLIQDAN BAŞQA BİR ŞEY YOXDUR. BÜTÜN MİLLƏTİN NİFRƏTİNİ QAZANIRIQ. KOMMUNİSTLİKLƏ DƏ BU İŞ GETMƏZ. AMMA İSLAM BİRLİYİ MÜKƏMMƏLDİR. HƏM KÜRDLƏR, QARDAŞLARIMIZ BURADA SƏRHƏDSİZ AZAD OLARLAR. HƏR YERLƏ BİRLƏŞƏRİK, İRANLA, SURİYA İLƏ BİRLƏŞƏRİK. HÜZUR İÇİNDƏ YAŞAYARIQ. ALLAH BİZİ BAĞIŞLASIN” -DESİNLƏR. Etdikləri pisliklərdən ötrü, amma əlbəttə cinayət işləyən bağışlanılmaz. O, onların cəzasını çəkəcək.

Canlarımıza zərər gəlməsin, qoç igidlərimizə zərər gəlməsin. QURANDA ZİREHƏ ÇOX DİQQƏT ÇƏKİLMİŞDİR. HƏMİŞƏ MƏNİM CANLARIM ÜRƏYİNDƏN, CİYƏRİNDƏN GÜLLƏ YARASI ALIR, ALININDAN GÜLLƏ YARASI ALIR. MƏSƏLƏN ALINLARINI QORUYAN POLAD DƏBİLQƏLƏR OLSUN. ÜRƏKLƏRİNİ, QARACİYƏRLƏRİNİ, HƏYATİ ORQANLARINI QORUYAN QALIN ZİREH OLSUN. QURANDA QALIN ZİREHƏ DİQQƏT ÇƏKİLMİŞDİR. Mənim canlarıma rahatca güllə dəyir, mən bunu anlamıram. ZİREH VARSA BİR ŞEY OLMAZ. BİR POLAD PARÇASI BELƏ SİNƏSİNƏ DƏYSƏ, KİFAYƏTDİR. MƏSƏLƏN QIRXA OTUZ BİR POLAD PARÇASI OLSA, BİTDİ. BİR SANTİMETR QALINLIĞINDA BİR POLAD BELƏ OLSA, GÜLLƏ ONU DEŞƏ BİLMƏZ, DƏYİB KEÇƏR. ALNINA DA POLAD BİR DƏBİLQƏ.DEVAMINI GÖSTER

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."