Hörmətli Adnan Oktarın yeni izahları (19 avqust 2012-ci il; 23:00)

Hz. İsa Məsih yenidən dünyaya gəldikdə evlənəcək. Bir rəvayətdə bir uşağı olacağı deyilir, digər bir rəvayətdə isə iki uşağı olacağı deyilir. “Vəfat edincə” -Allah ömürünü uzun etsin- “müsəlmanlar onun namazını qıldıqdan sonra Ravza-ı Mutahharada dəfn edəcəklər. Dünyada qalma müddəti 40 ildir”. Başqa bir rəvayətdə isə 7 ildir. Bu 7 il Allahualem dünya hakimiyyətindəki 7 il olmalıdır. Allah ömürünü uzun etsin, rəvayətlərdən 73 yaşına qədər yaşayacağı aydın olur, inşaAllah. Daha da çox ola bilər. Çünki bir 7 il daha əlavə var, inşaAllah.

“Hz. Mehdi (ə.s) 14 il Qüdsdə qalacaq” -deyir. MaşaAllah, Qüds həqiqətən gözəl yerdir. Qüdsün iqlimi də gözəldir. Qüdsü Şərifin xurması, pomidoru, bibəri, hər şeyi çox yaxşıdır. Xoş iqlim. Nə çox soyuq, nə də çox istidir.

“Şam və Misir məlikləri öldürüləcək” -deyir. “Şam əhli, Misirli qəbilələri əsir götürəcək” -deyir. Hazırda o da olur. Şamda Misirlilər döyüşürlər, İhvanı Müslimin. Onları əsir götürürlər. İndi eynisiylə bu olur.

Bax deyir ki, Mehdiyə, “Gəl sənə beyət edək” -deyirlər müsəlmanlar. “Siz ona yetişsəniz” Peyğəmbərimiz (s.ə.v) deyir, “...beyət edin. Çünki o yerdə və göydə Mehdinizdir” -deyir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Mehdinin, xurafatçılara xitabını almış. Bax, xurafatçılara deyir ki, “Sizə təəssüflər olsun, nə qədər sözünüzdən dönürsünüz, nə çox qan tökürsünüz” deyəcək deyir. “Sizə təəssüflər olsun, nə qədər sözünüzdən dönürsünüz”. Quranın hökmündən dönür, Peyğəmbərə verdikləri sözdən dönürlər, Mehdiyətdən dönürlər, hz. İsanı qarşılamağa hazırlanırdılar, ondan döndülər. Mehdini qarşılamağa hazırlanırdılar, ondan döndülər. İslam birliyindən döndülər, Bədiüzzamandan döndülər. Həmişə mürtədlik arxasında olarlar. “Nə qədər sözünüzdən dönürsünüz, nə çox qan tökürsünüz" deyəcək deyir Mehdi.

“Bir evdə özü istəmədiyi halda ona beyət ediləcək”, Mehdiyə. Evdə, Mehdinin işləri həmişə evdədir. “Daha sonra hz. Mehdi onlara iki rükət namaz qıldıracaq”. Bu, iki rükət namaz xüsusilə hədislərdə çox keçir.

“Rəsulullah Əfəndimizin bayrağıyla çıxacaq”. Bayraq Topkapıdadır. Bayraq haradadırsa Mehdi də oradadır. Bayraq İstanbuldadırsa Mehdi də İstanbuldadır. Yəni bayraq Şamda olsaydı Mehdi də Şamda çıxardı. İstanbulda olduğuna görə İstanbuldadır.

“Rum qalaları və Rumistanı təkbirlə fəth edəcək”. Yəni Avropaya, dünyaya, Kitab əhlinin hamısına istiqamətli fəaliyyəti olacağı aydın olur. Rum qalaları dediyi odur. Yəni Kitab əhlinin olduğu yerlər.

“Onun zamanında qurdla qoyun bir yerdə oynayacaq”.  Yəni ən azğın insanla ən sakit insan bir yerdə olacaq. “İlanlar uşaqlara bir zərər verməyəcək”. Yəni ilan kimi insanlar uşaqların yanında o qədər tərbiyəli, o qədər həlim olurlar ki, zərər vermirlər.

“Pislər həlak olacaq”. Bax PKK, it-qurd filan qalmayacaq.

“Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə nifrət edəcək kimsə qalmayacaq”. Deməli, nifrət edənlər Mehdi dövründə var. Mehdinin çıxışında nifrət edən qalmayacaq. Çünki ora-bura baxırıq, facebookda filan Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə əxlaqsızlıq edirlər. Karikaturalar çəkirlər, nalayiq sözlər deyirlər. Mehdinin çıxışıyla bu bitir.

“Konstantinapol (İstanbulu) və Çin”, Çinə də hakim olacaq deyir. Onun üçün Çinə də şəfqətlə yaxınlaşmaq lazım, sevgiylə yaxınlaşmaq lazımdır. Məzlumdur çinlilər. Çinə də hakim olur.

“Ancaq Mehdinin hər ili sizin 20 ilinizə əvəz olacaq”. Mehdi o qədər sürətli hərəkət edir ki, o qədər praktik, o qədər zəkalı, o qədər ağıllıdır ki elə kobud bürokratiyanı, ölü bürokratiyanı qaldırır, ildırım sürətiylə hadisələri nəticələndirir.

“Allah hz. Mehdini 3000 mələklə dəstəkləyəcək. O mələklər hz. Mehdiyə müxalif çıxanın üzünə və arxasına vuracaq”. Yəni Mehdiyə müxalif çıxanları mələklərin sezdirmədən öldürəcəyini söyləyir Allah. Kim qarşı çıxarsa - amma ciddi mənada - ciddi mənada kim qarşı çıxarsa mələklərlə səssizcə öldürüləcəyini söyləyir Allah. Xurafatçısı, iti-qurdu, hər kimdirsə bir şəkildə təsirsiz hala gələcəyi aydın olur.

“Xilafəti hz. İsaya təhvil verəcək”. Vəfatından əvvəl söyləyir; “Hz. İsa Məsihə təhvil verirəm” -deyir. Onu bağlı buraxmır. Yəni siz seçin demir. “İsa Məsihə buraxıram” -deyir.

Bax, Mehdini təhdid edirlər. “Əgər əlini bizə uzadıb beyətimizi qəbul etməsən” müsəlmanların öndə gələnləri deyirlər, “və başında Həddəmdən birinin olduğu” bax, Səddamın izahat şəkli, Həddəm deyir. “...birinin olduğu, məqsədi də bizim canımızı almaq olan Süfyan ordusuna qarşı”. Həddəmin, yəni Səddamın düşüncəsində birinin olduğu deyir. O düşüncədə, o məntiqdə birinin olduğu, “məqsədi də bizim canımızı almaq olan”. Bax bu Suriyadakı hadisə. “Süfyan ordusuna qarşı bizi qorumasan bütün günahımız, tökülən qanlarımız boynuna olsun” -deyirlər Mehdiyə. Çünki müqavimət göstərir; Mehdilik kim mən kim deyir, qəbul edə bilmərəm deyir, mən Allahın aciz bir quluyam, fağır bir quluyam, belə bir xüsusiyyətim, elmim, biliyim yoxdur, bir xüsusiyyətim yoxdur, avam bir insanam deyir. Yox sən elə Mehdisən, deyirlər. “Bu danışıqdan sonra hz. Mehdi rükn və mövqe arasında oturub əlini uzadaraq beyətləri qəbul edəcək. Daha sonra Allah (c.c) bütün insanların ürəklərini Mehdinin məhəbbəti ilə dolduracaq”. “Allah Mehdiyə qarşı müdhiş bir sevgi meydana gətirəcək” -deyir. Amma daha əvvəl müdhiş bir nifrət vardı. Sonra isə Allah müdhiş bir sevgiyə çevirir, ürəklər Allahın əlində olduğu üçün. Məsələn əvvəl “nifrət edin” -deyir, Allah nifrət etdirir, “indi sevin” -deyir, adam ürəyinə hakim ola bilmir. Ondan sonra da sevir.

“Sonra o, gündüzləri aslan”. Aslan çox mənalıdır, Mehdinin ləqəbi olaraq. “Gecələri abid olan bir qövmlə”, bir birlik, camaatla “gedəcək”, Mehdi camaatı fəaliyyət göstərəcək deyir.

“Mehdi çıxmadan əvvəl millətlər arasında ticarət və yollar kəsiləcək”. Baxın, indi Suriya ilə yollar kəsildi. Daha əvvəl də İraq ilə yollar kəsilmişdi. İraq ilə ticarət dayanmışdı. İndi Suriya ilə ticarət dayandı. Bir vaxtlar Liviya ilə ticarət dayandı, bilirsiniz. “… ticarət və yollar kəsiləcək”. PKK yol kəsir, daha əvvəl Səddamın adamları yol kəsirdi. İndi Suriyaya gedirsən tırların yolu kəsilir, insanların yolu kəsilir, insanlar qaçırılır, eynisi.

“Müxtəlif ölkələrdən bir çox alim bir-birindən xəbərsiz şəkildə”, mütəşəkkil deyil, hər biri ayrı. “Mehdini axtarmaq üçün yollara çıxacaq”. Məsələn, bir qrup ayrı yola çıxmış, o bir qrup ayrı yola çıxıb Mehdini axtarırlar. Mehdini axtarmağın da sünnət olduğunu buradan anlayırıq. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnəti, axtaracağıq. Yəni hədislə tövsiyə etmişdir.

“Müsəlmanlar” bax, o dövrdə “üç bayraq altında yeddi bayraq daşıyanlarla mübarizə apararlar” -deyir. “Əlamətləri, “ümmət, ümmət” şəklində səslənmələridir”. Yəni müsəlmanlar ümmət olsunlar, İslam birliyi olsun deyə səslənəcəklər deyir. Çünki daha o zaman ümmət olmadı. Halbuki əgər İslam, Mehdi daha əvvəl gəlmiş olsaydı müsəlmanlar həmişə ümmət olaraq yaşayardı, Osmanlı dövründə filan. O zaman Mehdinin gəlmədiyini anlayırıq. Ümmət, ümmət demələri üçün İslamın başsız, müsəlmanların da dağılmış olması lazımdır. İlk dəfə indi oldu və ona görə müsəlmanlar ümmət, ümmət deyə səslənirlər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Axırzamanda müsəlmanlar ümmət, ümmət deyə səslənəcək deyir. İslam birliyi, müsəlmanlar birləşsin, ümmət olsunlar, toplansınlar deyə səslənəcəklər deyir.

“Hər bir bayrağı daşıyan mülkün özünün olacağı ümidini daşıyarkən”, hər biri özünü Mehdi zənn edərkən deyir, bax çox mənalıdır, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) necə izah edir. Hər bir bayrağı daşıyan deyir, çünki hamısının bayrağı var diqqət yetirsəniz, hamısının bayrağı var. Bayrağı olmayan camaat, birlik yoxdur. Əlinə bayrağı alan ortaya çıxır. “Hər bir bayrağı daşıyan mülkün özünün olacağı ümidini daşıyarkən” yəni özünün Mehdi olacağı, mülkün, hökmranlığın, hakimiyyətin özünə aid olacağını zənn edərkən, çünki ən kiçik camaatın belə liderləri həmişə bayraqlı və həmişə müəllimlərini Mehdi zənn edirlər. Facebooka açın baxın. Özlərinə belə padşah kreslosu kimi kreslo düzəltdirirlər. Sütunlar filan, görkəmli şəkildə o yoldaşı oraya oturdurlar, bəzəyirlər. Arxada bir bayraq. Kim bu deyirsən? Necə anlamazsan, bayrağa baxsana deyir. Ehtişamdan anlamırsanmı? Mülkün sahibi deyir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) nə deyir, “Hər bir bayrağı daşıyan mülkün özünün olacağı ümidini daşıyarkən” müsəlmanlar parça- parça olmuşlar, hər biri özünü Mehdi zənn edərkən deyir, “Mehdi çıxacaq və Məsih Dəccal çıxana qədər müsəlmanların ülfət və məhəbbətini qazanacaq”. Bütün müsəlmanlar ona ülfət edəcəklər, məhəbbət duyacaqlar deyir.

“Günahsız insanlar qətl olana qədər Mehdi (ə.s) çıxmayacaq”. Məsələn, Suriyadakı məzlum və tərtəmiz gənc qızlar, uşaqlar, məzlumlar hər gün şəhid edilir. Yük maşınlarıyla uşaq toplanır. “Günahsız insanlar qətl olana qədər Mehdi (ə.s) çıxmayacaq və bu qırğınlarla yerdə və göydəkilər artıq dözə bilməz bir hala gəldikdə”, yəni anarxiya, terror elə bir hala gəlir ki, artıq yetər deyirlər. “… artıq dözə bilməz bir hala gəldikdə Mehdi zühur edəcək”.

“Hz. Mehdi gəlincə insanlar onu eşq və məhəbbətlə qucaqlayacaqlar”. Ona məxsus bir xüsusiyyətdir.

Mehdi (ə.s), “Beyt-ül Müqəddəsin xəzinələrini, tabutu səkinəni (müqəddəs sandığı), Bəni-İsrailin süfrəsini, lövhələrin mədənlərini (gerçək Tövrat lövhələrini)” tapır. Gerçək Tövrat lövhələrini tapdıqda yəhudilərin çox böyük bir hissəsi, əksəriyyəti müsəlman olurlar. Hz. Musa (ə.s)-a gələn orijinal Tövrat lövhələrini tapır. Onun saxlanması normaldır. Çünki Allah onu xüsusilə daş lövhə üzərinə nəqş edir. Daş nə üçün edilər? Mühafizə üçün. Pozulmadan qalsın deyə, inşaAllah.

“Hz. Adəm (ə.s)-ın cübbəsini” də tapır.  Kim bilir neçə illikdir. Məsələn hz. Adəm (ə.s)-ın cübbəsi pozulmadan saxlanmışdır.

“Hz. Süleyman (ə.s)-ın minbərinin əsasını” da tapır.

“Allahın Bəni-İsrailə göndərdiyi süd qədər ağ olan əlcəklərini” də tapır.  Bu da ayrı, bilinməyən bir şeydir. Masonluqda ağ əlcək müqəddəsdir. Bütün masonlar ağ əlcək geyərlər.

“Mehdi (ə.s)-ın zühuru məhərrəm ayında olacaq”. Məhərrəm ayında görüləcək. Məhərrəm ayı çox əhəmiyyətlidir.

Allah Qatında tək bir an var. Tək bir an olduqda, o anın içərisində Allahın diləməsiylə gəzərsən. Məsələn, ZAMANIN İÇİNDƏ HZ. XIZIR (Ə.S) DA GƏZƏR, ALIŞMIŞ. HZ. MUSA (Ə.S)-I DA GƏZDİRİR, AMMA YEKAZƏ HALINDA. AĞLIN İXTİYARININ QALXMAMASI ÜÇÜN YEKAZƏ HALINDA. Məsələn, Bədiüzzaman, “Yekazə halına girdim, qalxdığımda yatağın içində boyun bükərək dayanırdım. Əllərim bağlı, namazdakı oturmaq kimi, bu şəkildə, hörmətlə oturmuş vəziyyətdəydim” -deyir, yatağın içində. Yəni yatan bir insan o hala gələrmi? Oyanar insan, elə bir hala gəlməz. “Bir məclisə çağırdılar məni” -deyir, mübarək bir məclisə. “Gəl görək” -deyirlər, “ey fəlakət və həlak dövrünün adamı” -deyirlər ona. “Hamı bütün məclis orada idi” -deyir, “Deputatlar, əsrin bütün öndə gələnləri orada idi” -deyir, “Allahın vəliləri, hamısı orada idilər” -deyir. Bədiüzzamanı sorğulayırlar vəziyyəti nə dərəcə bilirlər kimi. Hamısına çox gözəl cavablar verir. Yəni Axırzaman haqqındakı məlumatını sorğulayırlar və ona təbii ki, sirlər də verirlər, Mehdinin necə fəaliyyət göstərəcəyini, Mehdi haqqında məlumat verirlər. Amma ağlın ixtiyarı... Onsuz da deyir Bədiüzzaman, “küfrün pərdəsi əlimdə, istəsəm endirərdim aşağı” -deyir. Lakin imtahan dünyası deyir. Yəni “tək bir hərəkətlə endirərəm” -deyir. Yəni “Allah diləsə endirərəm” -deyir. “Amma imtahan veririk, imtahan dünyası, mütləq imtahan davam etməlidir” -deyir. “Küfrün normalda elə bir gücü yoxdur” -deyir. “Bir pərdədir, o qədər” -deyir. Lakin Mehdi haqqında böyük məlumat alır. PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V) NECƏ MƏLUMATLI, ALLAH TƏRƏFİNDƏN BƏDİÜZZAMANA DA BİR QAPI AÇILMIŞ, MÜDHİŞ MƏLUMATLANMIŞ.

ELMDƏ VƏ TEXNOLOGİYADA BÖYÜK İRƏLİLƏYİŞLƏR OLACAQ ALLAHU ALƏM, GÖRƏCƏYİK. GENETİKA İLƏ OYNAYIB ÇOX QƏRİBƏ KƏŞFLƏR EDƏCƏKLƏR. HƏTTA İNSANLAR, “BİZ DƏ İNSAN YARADARIQ” DEMƏYƏ BAŞLAYACAQLAR, GENETİKA ELMİ ELƏ BİR İRƏLİLƏYƏCƏK Kİ. BUNU DA GÖRƏCƏKSİNİZ; İNSANLARI ŞƏKİLLƏNDİRƏCƏKLƏR, İNSAN VƏ HEYVAN QARIŞIĞI, HEYVAN KİMİ MƏXLUQLAR ƏLDƏ ETMƏYƏ ÇALIŞACAQLAR. MƏSƏLƏN HEYVAN İLƏ BİTKİNİ QARIŞDIRIB QƏRİBƏ ŞEYLƏR ETMƏYƏ ÇALIŞACAQLAR. TAM İNSANLARLA VƏ YARADILMIŞLARLA OYNADIQLARI BİR DÖVRDƏ, ORTALIĞI BATIRDIQLARI BİR DÖVR Kİ, DÜNYA ÇÖLLƏŞƏCƏK O DÖVRDƏ. YAĞIŞIN YAĞMA ŞƏKLİ POZULACAQ. MƏSƏLƏN BİR YERDƏ SIX SELLƏR VARKƏN DİGƏR YERDƏ ÇOX SIX QURAQLIQ OLACAQ. DÖYÜŞLƏR ARTIQ ŞƏBƏKƏ DÖYÜŞLƏRİNƏ ÇEVRİLƏCƏK; DÜNYANIN HƏR TƏRƏFİNDƏ İNSANLAR GÖRDÜKLƏRİ YERDƏ BİR-BİRLƏRİNƏ HÜCUM EDƏCƏK. ELƏ AZĞIN BİR DÖVRDƏ QİYAMƏT QOPACAQ.DEVAMINI GÖSTER

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."