Hörmətli Adnan Oktarın yeni izahları (5 noyabr 2012; 24:00)

 (Yusif surəsi, 69)

Onlar Yusifin yanına daxil olduqda o, qardaşını bərk-bərk qucaqlayıb dedi: “Mən sənin qardaşınam. Onların tutduqları işlərə görə kədərlənmə”.

 

Sonra, bir müddət sonra təbii ki, xurafatçılar bağışlanacaqdır. Xurafatçılar etdikləri pisliklərdən dolayı peşmançılıq hiss edəcələr. O bağrına basma da İsa Məsihə işarə edir. Qardaşı, Mehdi (ə.s) və qardaşı. Bağrına basmaq Mehdi ilə İsa Məsihin qarşılaşmasına işarə edir. “Onlar Yusifin yanına daxil olduqda o, qardaşını bərk-bərk qucaqlayıb dedi: “Mən sənin qardaşınam””. Mehdi (ə.s) da nə deyəcək? "Sən İsa Məsihsən" inşaAllah. İsa Məsih də nə deyəcək? "Sən vəd edilən Mehdi (ə.s)-san" deyəcək vəhy ilə. "Allah mənə vəhy etdi" deyəcək. "Sən vəd edilən Mehdi (ə.s)-san", amma inanılması fərz deyildir. Çünki peyğəmbər olaraq gəlmədiyi üçün, risalə sahibi peyğəmbər olaraq gəlmədiyi üçün, yəni yeni bir kitab gətirmədiyi üçün inanılması fərz deyil. "Yusifin yanına girdikləri zaman" Yəni, Mehdi ilə İsa (ə.s)-ın qarşılaşdığı zaman. Quran ona işarə edir inşaAllah. “... qardaşını bərk-bərk qucaqlayıb”. İsa Məsihi bağrına basdı. Ona işarədir, inşaAllah. “Mən sənin qardaşınam”. Deməli, bu cür bir qarşılıqlı kimlik bildirmə olacaq. “Sən İsa Məsihsən”.“Sən də imam Mehdisən” inşaAllah. “Onların tutduqları işlərə görə kədərlənmə”. Deməli, Mehdi (ə.s) dövründə çox sevgisiz, mərhəmətsiz, şəvqətsiz, qəddar insanlar olacaq. Çirkin sözlər deyəcəklər, çirkin aksiyalar həyata keçirəcəklər, tələlər quracaqlar. Mehdi (ə.s) onlara qarşı hər nə olursa olsun, nəticədə yenə şəvqətlə hərəkət edəcək, inşaAllah. “Su qabı” Bax, Yusif surəsində keçir su qabı. Nədir su qabı? Dolça bürcü. Quyunun içində uşaq, hz. Yusif (ə.s) gözləyərkən aşağı salınan nədir? Dolça. Yenə dolça bürcü. Hansı çağdayıq? Dolça çağındayıq. Mübarək görəsən Dolça bürcündədirmi? Baxacağıq inşaAllah. Zühur etdiyində başa düşərik.

 

(Yusif surəsi, 70- 71- 72)

Yusif onları azuqə ilə təmin edərkən qardaşının yükünün içinə bir piyalə qoydu. Sonra bir carçı qışqırıb dedi: “Ey karvan əhli! Siz oğrusunuz!” Qardaşlar onlara tərəf dönüb: “Nə itirmisiniz?” – dedilər. Onlar dedilər: “Padşahın piyaləsini itirmişik. Onu gətirənə bir dəvə yükü ərzaq veriləcək”. Carçı: “Mən buna zaminəm!” – dedi.

 

“Sonra bir carçı qışqırıb dedi: ...” Hədislərdə nə deyir? “Göydən bir münadi səslənər” -deyir. “Qardaşlar onlara tərəf dönüb: “Nə itirmisiniz?” – dedilər. Onlar dedilər: “Padşahın piyaləsini itirmişik””. İtən nədir? Mehdi (ə.s)-dır, inşaAllah. "Qeyb" adı üstündə. Mehdi (ə.s)-ın qeyb olacağına da işarə var, inşaAllah. Deməli, dolça dövrünə mənsub olan bir insan itəcək. Ona da işarə var. “Onu gətirənə”, Deməli, Mehdi (ə.s)-ı insanlar tapacaq. İsa Məsihi tapacaq. Onlara işarə var. Bundan başqa, itən nədir? Hz. Musa (ə.s)-ın sandığı; Müqəddəs sandıq. Hz. Musa (ə.s)-ın müqəddəs sandığı. Hz. Yusif (ə.s) hüququ çox yaxşı istifadə edən biridir. Yəni, hüququn bütün üsullarını yaxşı istifadə edir. “Bir dəvə yükü ərzaq veriləcək”. Carçı: “Mən buna zaminəm!” – dedi”. 

 

(Yusif surəsi, 80)

Ondan ümidlərini kəsdikdə məsləhətləşmək üçün bir kənara çəkildilər. Onların böyüyü dedi: “Atanızın sizə Allaha and içdirməsi, bundan əvvəl də Yusuifə qarşı haqsızlıq etdiyiniz yadınızdadırmı? Atam mənə izin verməyincə və ya mənə aid Allah hökm verməyincə mən bu yerdən ayrılmayacağam. O, hökm verənlərin ən yaxşısıdır.

 

“…bundan əvvəl də Yusifə qarşı haqsızlıq etdiyiniz yadınızdadırmı?” Hz. Yusif (ə.s)-a qarşı bir günah işləyəcək qardaşları, Mehdi (ə.s)-a qarşı da eyni şəkildə zülm edəcəkləri üçün Quranda ona işarə var.

 

(Yusif surəsi, 84) 

Yaqub onlardan üz döndərdi və: “Heyif Yusifdən!” – dedi. Kədərdən onun gözlərinə ağ gəldi. O, dərdini öz içində saxlayırdı.

 

Şiddətli kədərdə xəstəliyin necə əmələ gəldiyini Allah göstərir; Udqunma, gözlərdə infeksiya meydana gətirir üzüntü. Yəni, göz sağlamlığını itirər, görmə gücünü itirər daha da artarsa, daha da bədənin gücü, müdafiə gücü qırılar, Allah bağışlasın, çox pərişan hala gələ bilər insan. Quran ona işarə edir, yəni kədərin xəstəlik gətirəcəyinə işarə edir Allah. 

 

(Yusif surəsi, 85)

"Onlar dedi: “Allaha and olsun ki, Yusifi sən tez-tez yada salmaqla axırda ya əldən düşəcək, ya da öləcəksən”.

 

"Onlar dedi: “Allaha and olsun ki, Yusifi sən tez-tez yada salmaqla””. Məndən də dayanmadan soruşurlar; “Hələ də Mehdi (ə.s)-ı xatırlayırsan, hələ də İsa Məsihi xatırlayırsan” Xatırlayacağıq, çünki darıxırıq. Yaqub (ə.s) kimi darıxdıq, hz. Yaqub (ə.s) kimi. Bağrımıza basmaq üçün həyəcanla gözləyirik. “Axırda ya əldən düşəcək, ya da öləcəksən” Çox sevgi dolu olduqları üçün peyğəmbərlər həmişə bu cür kədərə də çox açıq olurlar. Kiçik bir şeydən ötrü çox üzülər peyğəmbərlər, amma iradələrini işlədib ondan qurtularlar. Hz. Süleyman (ə.s)-da da var, Musa (ə.s)-da da var, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-də də var. Allah deyir; “Özünü həlak edəcəksən üzüləcəyəm deyə”, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) üçün. Çox dərin ruhlu, sevgi dolu, bu cür çox tez üzülən bir insan Peyğəmbərimiz (s.ə.v), amma təvəkkül edərək ona səbr edir, inşaAllah. 

 

(Yusif surəsi, 86)

O dedi: “Mən dərd-qəmimi yalnız Allaha açıb söyləyirəm və Allahdan nazil olan vəhy sayəsində sizin bilmədiklərinizdən agah oluram”.

“Allahdan nazil olan vəhy sayəsində sizin bilmədiklərinizdən agah oluram”. İnşaAllah hz. İsa Məsihə işarədir. 

 

(Yusif surəsi, 87)

"Ey oğullarım! Yusifdən və qardaşından xəbər tutmaq üçün yola düşün, Allahın mərhəmətindən ümidinizi üzməyin. Çünki Allahın mərhəmətindən ancaq kafir adamlar ümidlərini kəsər”.

 

Ey oğullarım! Yusifdən və qardaşından xəbər tutmaq üçün yola düşün”. Biz nə deyirik? “Bizə Mehdi (ə.s)-dan və İsa Məsihdən xəbər gətirin qardaşlarım” -deyirik. Hər yerdə Mehdi (ə.s)-ı və İsa Məsihi axtarırıq. “Ey oğullarım! Yusifdən və qardaşından xəbər tutmaq üçün yola düşün”. Mehdi (ə.s)-ı axtarın deyən kimdir? Rəsulullah (s.ə.v) inşaAllah. “Allahın mərhəmətindən ümidinizi üzməyin”. Nə deyir adamlar? “Yox” -deyirlər, “artıq Mehdi (ə.s) gəlməz”. Allah nə deyir? “Allahın mərhəmətindən ümidinizi üzməyin”. Axtararkən Allahın rəhmətindən ümid kəsilməz. “Vaxt keçdi artıq” -deyir. Yusif (ə.s)-da da o cür dedilər, “Çox vaxt keçdi artıq axtarmayaq” -dedilər. Bax, nə deyir Allah? “Allahın mərhəmətindən ümidinizi üzməyin. Çünki Allahın mərhəmətindən ancaq kafir adamlar ümidlərini kəsər”. Ancaq kafirlər, müşriklər və müşrik toplumu, münafiqlər və münafiq toplumu Allahın rəhmətindən ümid kəsər. Mehdi (ə.s)-ın çıxışından ümid kəsmək müsəlmana yaraşmaz. 

 

(Yusif surəsi, 88)

Onlar Yusifin yanına girdikdə dedilər: “Ey hökmdar! Biz və ailəmiz fəlakətə uğramışıq. Bir az mal gətirmişik. Bizə bunların əvəzində ölçünü tam elə və bizə sədəqə ver. Şübhəsiz ki, Allah sədəqə verənləri mükafatlandırar”.

 

“Onlar Yusifin yanına girdikdə”, yəni Mehdi (ə.s)-ın hüzuruna girdikləri zaman, ona işarədir, inşaAllah, “… dedilər: “Ey hökmdar!”” Deməli, dövlət idarəçisi olur. Dövlətin üstündə bir güc, inşaAllah. “Biz və ailəmiz fəlakətə uğramışıq”. Deməli, dəhşətli bir iqtisadi böhran olacaq Mehdi (ə.s) dövründə, Quran ona işarə edir. “Bir az mal gətirmişik”. Deməli, insanların çox az pulu olacaq. Pul qalxacaq bazardan, Quran ona işarə edir. “Bizə bunların əvəzində ölçünü tam elə”, Bol-bol payla. Mehdi (ə.s) nə edəcək? Malı bol-bol paylayacaq. “… və bizə sədəqə ver”. Mehdi (ə.s) da bol-bol əlavə mal verir hətta daşır, adamlar geri vermək istəyirlər. Amma, geri alınmır. Yusif surəsi əvvəldən sona qədər Mehdiyyətə baxır. “Şübhəsiz ki, Allah sədəqə verənləri mükafatlandırar”. Mehdi (ə.s) da ən çox sədəqə paylayan insan olacaqdır. 

 

(Yusif surəsi, 89)

O dedi: “Sizin nadanlığınız dövründə Yusifə və qardaşına nələr etdiyiniz yadınızdadırmı?”

Yəni, “İsa Məsihə və Mehdi (ə.s)-a qarşı necə hərəkət etdiniz cahilliyiniz ucbatından” deyəcəyik inşaAllah, Quranın işarəsi. 

 

(Yusif surəsi, 90)

Onlar dedilər: “Yoxsa sən özün Yusifsən?” O dedi: “Mən Yusifəm, bu da qardaşımdır. Allah bizə mərhəmət etmişdir. Kim Allahdan qorxsa və səbir etsə, bilsin ki, Allah yaxşı iş görənlərin mükafatını puç etməz”.

 

"Yoxsa sən özün Yusifsən”, Bir şeir kitabı var idi, “Sən həqiqətən Yusifsənmi?” adlı, Mehdi (ə.s) izah edilir o şeir kitabında “Yoxsa sən özün Yusifsən?” Biz də deyəcəyik: “Əfəndim, siz İsa Məsihsinizmi?” İsa Məsihə. Mehdi (ə.s)-a da deyəcəyik, “Əfəndim, siz də Mehdi (ə.s)-a çox bənzəyirsiniz. Mehdi (ə.s) - sınızmı?” deyəcəyik, inşaAllah. "Yoxsa sən özün Yusifsən?” Yusif (ə.s) ilə Mehdi (ə.s) arasında bir əlaqə var, ona da bir işarə var. Yəni, Yusif (ə.s) ismi ilə Mehdi (ə.s) arasında bir əlaqə olduğunu başa düşürük Qurandan, inşaAllah, Allahualəm. “Yoxsa sən özün Yusifsən?” Deməli, tərəddüd içində olacaq bəzi insanlar da. “Mən Yusifəm". İsa Məsih nə deyəcək? Mən İsa Məsihəm deyəcək ibni Məryəm. Mehdi (ə.s) nə deyəcək? “Bənzəyirəm” deyəcək, “Amma iddia edə bilmərəm” deyəcək. “Bu da qardaşımdır”. Bu da İsa Məsihdir, inşaAllah. Ona işarə edir Quran. Allah bizə mərhəmət etmişdir. Allah seçməsə insan Mehdi (ə.s) ola bilməz, çalışmaqla Mehdi (ə.s) olunmaz, oxumaqla Mehdi (ə.s) olunmaz, cəhd etməklə, qrupla, camaatla, onun-bunun dəstəyi ilə Mehdi (ə.s) olunmaz. Allah seçməlidir. Onun üçün nə deyir? “Allah bizə mərhəmət etmişdir”. Cəhd etməklə İsa Məsih olunmaz. Cəhd etməklə də Mehdi (ə.s) olunmaz. “Kim Allahdan qorxsa və səbir etsə”, Halala və harama diqqət edər və səbr edərsə. Səbr nə qədər? Onlarla il, 40 il, lazım gələrsə 50 il, ömür boyu. Bilsin ki, Allah yaxşı iş görənlərin mükafatını puç etməz”. Dünyada və axirətdə. Dünyada hakimiyyət, axirətdə cənnət inşaAllah.

 

(Yusif surəsi, 91)

Onlar dedilər: “Allaha and olsun ki, Allah səni bizdən üstün tutmuşdur. Biz isə günahkar olmuşuq”.

 

“Onlar dedilər: “Allaha and olsun ki, Allah səni bizdən üstün tutmuşdur””. Təəccüb edirlər onun Mehdiliyinə hz. Yusif (ə.s)-ın. “Bizə qarşı səni seçdi Allah” -deyirlər. “Allaha and olsun ki” -deyirlər, təəccüblənirlər, qəribədir deyirlər, yəni heyrətamiz. “Biz isə günahkar olmuşuq”. Xurafatçı dəstəsi də məhz bunu deyəcək. Axırda bu olacaq, yəni inşaAllah. 

 

(Yusif surəsi, 92)

Yusif dedi: “Bu gün siz qınanılmayacaqsınız. Allah sizi bağışlasın! O, rəhm edənlərin ən rəhmlisidir.

 

“Yusif dedi: “Bu gün siz qınanılmayacaqsınız””. Deməli, kimsədən intiqam almayacaq, ədavət aparmayacaq, arxasına düşməyəcək. “Allah sizi bağışlasın!” “Amma bax onu bilə bilmərəm” -deyir. Allah axirətdə bəla verərmi, verməzmi bilə bilmərəm, sizi Allah bağışlasın. “O, rəhm edənlərin ən rəhmlisidir”. “Bəlkə, mərhəmət edər sizə” -deyir. “Amma bilə bilmərəm mən” -deyir. 

 

(Yusif surəsi, 93)

“Bu köynəyimi aparıb atamın üzünə atın, gözləri açılsın. Sonra da bütün ailənizlə birlikdə yanıma gəlin”.

 

“Bu köynəyimi aparıb atamın üzünə atın … ” Deməli, Mehdi (ə.s) sevgisini ifadə edəcək hədiyyələr göndərəcək hər tərəfə. İnsanlara hədiyyələr göndərəcək sevdiklərinə, xəstələrə şəfa olacaq o hədiyyələr inşaAllah. Onun qayğısı, onun münasibəti, onun sevgisi xəstələrdə bir fərahlıq, bir asanlıq, bir güclənmə, bir qüdrət, bir şövq, bir həyəcan Allahın “Hay” adının təcəllisi olaraq meydana çıxaracaq, inşaAllah. “Gözləri açılsın. Sonra da bütün ailənizlə birlikdə yanıma gəlin”. Yəni, sağalar deyir mənim sevgimlə. Mənə olan sevgini bilib hiss edən kimi sağalar deyir. Deməli, Mehdi (ə.s)-ın sevgisi şəfa olacaq inşaAllah xəstələrə. 

 

(Yusif surəsi, 94)

Karvan Misir torpağından ayrılanda ataları dedi: “Mən, həqiqətən də, Yusifin qoxusunu hiss edirəm. Bircə məni ağılsız saymayaydınız”.

“Karvan Misir torpağından ayrılanda ataları dedi: “Bircə məni ağılsız saymayaydınız””. Çünki xurafatçılarda hörmətsizlik olduğu üçün, ədəbsizlik olduğu üçün, sevgisizlik olduğu üçün çox çirkin zənlər edirlər. “Mən, həqiqətən də, Yusifin qoxusunu hiss edirəm”. Deməli, Yusif (ə.s)-ın, yəni Mehdi (ə.s)-ın da gözəl bir qoxusu olacaq. Yəni, ona xas, xüsusi bir qoxusu olacaq, məşhur olacaq o qoxu, bilinəcək inşaAllah. Ki, Quran buna xüsusilə işarə edir, qoxuya. Deməli, o qoxu onlara da çatmış, oraya qədər gəlmiş. Dalğa-dalğa ətrafa yayılan, yaxud möcüzə olaraq meydana gəlmişdir. Çünki bəzən insan o qoxunu hiss edər, çox sevdikdə sevdiyinin qoxusunu hiss edər, inşaAllah.

 

(Yusif surəsi, 95)

Onlar dedilər: “Allaha and olsun ki, sən hələ də öz köhnə yanlışlığından əl çəkməmisən”.

“Onlar dedilər: “Allaha and olsun””. Bax, təəccübdən təəccübə düşür o dövrün insanları, amma təbii ki, azmış insanlardır bunlar. "Sən hələ də öz köhnə yanlışlığından əl çəkməmisən”. Bir də Allahın adı ilə söyləyirlər. 

 

(Yusif surəsi, 96)

Müjdəçi gəlib köynəyi onun üzünə atan kimi gözləri açıldı və o dedi: “Məgər sizə deməmişdimmi ki, mən Allahdan gələn vəhy sayəsində sizin bilmədiklərinizi bilirəm?”

 

“Müjdəçi gəlib köynəyi onun üzünə atan kimi gözləri açıldı”. Kədər insanda tənəzzülə səbəb olur. Bədən müqaviməti qırılır. Mikroblara qarşı, bakteriyalara qarşı, xəstəliklərə qarşı, xərçəngə qarşı orqanizmin müqaviməti azalır, yaxud tamamilə qırılır və orqanizm infeksiyaya, xəstəliklərə açıq hala gəlir. Quranın bir möcüzəsidir bu. Demək ki, müjdə insanı canlandırır. Gözündə, məsələn, infeksiya varsa dərhal keçər. Xəstəlik varsa, keçər. Sevinc insanı canlandırır. İman insanı canlandırır, müjdə insanı açar, qəlbinə rahatlıq verər. Quran bu həqiqətə işarə edir. “Və o dedi: “Məgər sizə deməmişdimmi ki, mən Allahdan gələn vəhy sayəsində sizin bilmədiklərinizi bilirəm?”” Yəni, “Yusifin geri dönəcəyini mən bilirdim” -deyir hz. Yaqub (ə.s), yəni İsrail. “Müjdəçi gəlib köynəyi onun üzünə atan kimi, (Yaqub (ə.s)–ın) gözləri açıldı”. Sağlamlığı geri qayıdır, yetər ki, Mehdi (ə.s) ilə əlaqə olsun. Yetər ki hz. Yusif (ə.s) ilə əlaqə olsun. O eşq ilə, o sevgi ilə Allah şəfa meydana gətirir. Sevginin şəfa tərəfinə Allah diqqət çəkir inşaAllah. İsrail (ə.s): “Məgər sizə deməmişdimmi ki, mən Allahdan gələn vəhy sayəsində sizin bilmədiklərinizi bilirəm?” -deyir. Peyğəmbər olduğu üçün xüsusi məlumatla təchiz edilmişdir Allah tərəfindən. 

 

(Yusif surəsi, 97)

Onlar dedilər: “Ey atamız! Allahdan bizim günahlarımızın bağışlanmasını dilə. Doğrudan da, biz günahkar olmuşuq”.

 

Çox uzun müddət sonra səhvlərini qəbul edirlər. Bağışlanma diləyirlər. Allahdan bağışlanma diləyirlər. Qul haqqı olaraq da bağışlanma istəyə bilərlər insanlardan, ama “Allahdan günahlarımızın bağışlanmasını dilə” -deyirlər, yəni onu vəsilə edirlər. Bir müsəlman üçün də günahının bağışlanması üçün dua etmək demək ki, caizdir, Qurandan bunu başa düşürük. “Onlar dedilər: “Ey atamız! Allahdan bizim günahlarımızın bağışlanmasını dilə””. Deyirlər uşaqları. Yenə yaxşıdır ki, heç olmazsa, səhvlərini bilirlər. “Doğrudan da, biz günahkar olmuşuq”. Demək ki, xurafatçılar minlərlə dəfə peşman olacaqlar, Quran ona işarə edir, Mehdi (ə.s) zühurunda, İsa Məsih çıxdıqda. 

 

Bax, deyir ki, İsrail, yəni Yaqub (ə.s); 

 

(Yusif surəsi, 98)

O dedi: “Mən Rəbbimdən sizin üçün bağışlanma diləyəcəyəm. Həqiqətən, O, Bağışlayandır, Rəhmlidir”.

 

“O dedi: “Mən Rəbbimdən sizin üçün bağışlanma diləyəcəyəm””. “Bu dəqiqə diləmərəm” -deyir. Çünki hələ də şübhə edir, onlara güvənmir. “Həqiqətən, O, Bağışlayandır, Rəhmlidir”. Bağışlayıcıyam, əfvediciyəm, amma bir də qoruyucuyam, deyir Allah. Ayrıca xurafatçı dəstəsinə də dərhal güvənib yumuşalmağın düzgün olmayacağını Quran göstərir, təmkinli olacaqsan. Çünki nə edəcəyi bəlli olmaz. Bir dəfə edibsə, yenə anormal bir şey edə bilər. Yaxşıca ölçüb-biçmək istəyir. 

 

(Yusif surəsi, 99)

Onlar Yusifin yanına gəldikdə o, ata-anasını bağrına basıb dedi: “Əmin-amanlıqla Allahın istəyi ilə Misirə daxil olun!”

 

“Onlar Yusifin yanına gəldikdə o, ata-anasını bağrına basıb”, hz. Yusif (ə.s) nə qədər sevgi dolu, nə qədər coşğuludur. Bax, bağrına basır dərhal. “… dedi: “Əmin-amanlıqla Allahın istəyi ilə Misirə daxil olun!”” İlk təklif nədir? Təhlükəsizlik. Dünyada həmişə təhlükəsizlik problemi vardır. Həmişə insanlar bundan gərginlik və sıxıntı içindədir. Anasına arxalana bilməz bir hissəsi, bir qismi də atasına güvənə bilməz, bir qismi qardaşına etibar edə bilməz, bir qismi küçədəki insana güvənə bilməz. Binaya güvənə bilməz çökər deyə, qidaya güvənə bilməz. Məsələn, yemək alar, görəsən, hormonlu bir yeməkdirmi, yaxud genetik strukturu pozulmuş bir yeməkdirmi, zərərlidirmi, görəsən. Həşəratlardan çəkinə bilər, bir əqrəb ola bilər, ilan ola bilər. Dünya da elədir. Yəni, dünyada çox təhlükə vardır, amma cənnətdə yox. Onun üçün hz. Yusif (ə.s)-ın ilk təklifi nədir atasına, anasına? Allahın istəməsi ilə, əvvəl qəlblərini rahatladır. Kimin istəməsi ilə? Allahın istəməsi ilə, Allahın izni ilə, yəni inşaAllah deyir bax inşaAllah. “Əmin-amanlıqla Allahın istəyi ilə Misirə daxil olun!” Mehdi (ə.s) üslubu olduğu üçün əvvəlcə inşaAllah deyir, Allahın diləməsi ilə. “Əmin-amanlıq içində Misirə. İlk təmin olunan rahatlıq nədir? Güvənlikdir. Sevgidə zəmin hazırlayan nədir? Güvənlik. İnsan güvənmədiyi insanı sevə bilmir. Güvənmədiyi insanın yanında rahat ola bilməz. 

 

(Yusif surəsi, 100)

O, ata-anasını taxtın üstündə əyləşdirdi. Onlar hamısı onun qarşısında səcdə etdilər. O dedi: “Atacan! Bu, çoxdankı yuxumun yozumudur. Rəbbim onu gerçəkləşdirdi. O mənə lütf etdi. O məni zindandan çıxartdı və şeytan mənimlə qardaşlarımın arasına ədavət saldıqdan sonra sizi səhradan yanıma gətirdi. Şübhəsiz ki, Rəbbim istədiyinə qarşı lütfkardır. Həqiqətən, O, Biləndir, Müdrikdir.

 

“O, ata-anasını taxtın üstündə əyləşdirdi”. Onlar taxtda, hz. Yusif (ə.s) ayaqda. Bu nədir? Təvazökarlıq, sayğı, sevgi. Anası-atası taxtda, taxtın üstündə otururlar. Təklif edir, yəni özü üçün olanı onlara təklif edir. Anası-atası da o qədər sevir ki, oradakı insanlar da “Onlar hamısı onun qarşısında səcdə etdilər”. Onlar da ayaqlarına qapanırlar. Coşğulu bir sevgi göstərişi var qarşılıqlı. “O dedi: “Atacan! Bu, çoxdankı yuxumun yozumudur””. Məhz Mehdi (ə.s) da deyəcək ki; İslam Birliyi olanda “Mən bunu daha əvvəl sizə Rəsulullah (s.ə.v)-in hədislərindən bildirmişdim. İzah etmişdim, yozumunu da söyləmişdim. Doğru söyləmişəm” deyəcək. “Sizə izah etdiklərimin yozumudur bu. Mənim izah etdiyim bu idi. Hakimiyyətdən qəsdim bu idi. Dünya miqyasındakı hakimiyyəti gördünüz, bütün əlamətləri də gördünüz. Dediklərimi Allah doğru çıxartdı” -deyəcək Mehdi (ə.s). Yusif surəsində bu həqiqətə işarə edilir. Bax, “çoxdankı yuxumun yozumudur”. Mehdi (ə.s) da nə deyəcək? “Hədisin yozumudur” diyəcək. “Rəbbim onu gerçəkləşdirdi”. Nə deyəcək Mehdi (ə.s)? Rəbbim bu hədisləri gerçəkləşdirdi. Həqiqət olduğunu gördünüz, deyəcək inşaAllah. “O mənə lütf etdi”, deyəcək. Hz. Yusif (ə.s) nə deyir? Mənə yaxşılıq etdi deyir Allah. “O məni zindandan çıxartdı”. Deməli, Mehdi (ə.s) üçün həmişə bir həbs təhlükəsi; Həbsə girmə, həbsdən çıxmaq, Yusif surəsi buna işarə edir. Mehdi (ə.s)-ın başında bir qılınc kimi dayanacaq həbs. Onun imtahanı bu olacaq. Demək ki, çox riskli bir mübarizə aparacaq Mehdi (ə.s). Quran buna işarə edir inşaAllah. “… şeytan mənimlə qardaşlarımın arasına ədavət saldıqdan sonar”, Şeytan Mehdi (ə.s) ilə müsəlman qardaşlarının, bir çox müsəlmanın arasını vuracaq. Mehdi (ə.s)-ı onlara tərs göstərəcək, səhv göstərəcək, azğın göstərəcək. Onları şübhələrə salacaq. Məhz, “O belə səhv yoldadır, belə azğındır, belə səhvlər edir, belə təhlükəlidir. Çəkinin ondan” deyəcək. Belə bir risk qumquması kimi göstərəcək -haşa-hz. Mehdi (ə.s)-ı. “… sizi səhradan yanıma gətirdi”. Müsəlmanlar hər yerdən Mehdi (ə.s)-ın yanına gələcəklər. Səudiyyə Ərəbistandan, Məkkədən, Mədinədən, Sudan çöllərindən və bütün çöllərdən hər yerdən müsəlmanlar Mehdi (ə.s)-ın yanına gələcək. 

 

(Yusif surəsi, 103)

Sən nə qədər çox istəsən də, insanların əksəriyyəti iman gətirən deyildir.

 

Dəccaliyyət dövründə insanların çoxu iman gətirməyəcək. İndi də elədir. İnsanların haradasa 99%-i iman etmir, çox yayılıb. 

 

(Yusif surəsi, 104)

Sən ki bunun əvəzinə onlardan bir mükafat istəmirsən. Bu Quran aləmlər üçün ancaq bir öyüd-nəsihətdir.

“Sən ki bunun əvəzinə onlardan bir mükafat istəmirsən”. Deməli, Mehdi (ə.s) hər hansı bir mükafat qarşılığı yox, Allah rızası üçün təbliğ edəcək. “Bu Quran aləmlər üçün ancaq bir öyüd-nəsihətdir”. Dünya üçün, bütün dünyadakı insanlar üçün yalnızca bir öyüd və xatırlatmadır. 

 

(Yusif surəsi, 105)                                                          

Göylərdə və yerdə neçə-neçə dəlillər vardır ki, insanların çoxu onların yanından üz çevirib keçirlər.

 

Göylərdə məsələn, deyil mi, astronomiya ilə maraqlananların nəfəsi kəsilir göy üzünü gördükləri zaman. Allaha heyran olurlar. Yerdə fosil qalıqları var, elə deyil mi? Paleontoloji tapıntılar var. Keçmiş mədəniyyətlərin əsərləri var.

 

(Yusif surəsi, 106)

Onların çoxu ancaq şərik qoşaraq Allaha iman gətirir. 

Yəni, müşrik xarakterlidirlər. Quranı yetərli görmür, başqa ağılda olur.

 

(Yusif surəsi, 107)

Məgər onlar Allahın hər şeyi bürüyən əzabının onları qaplamayacağına və ya özləri də hiss etmədən o Saatın onlara qəflətən gəlməyəcəyinə əmindirlərmi?

 

“Məgər onlar Allahın hər şeyi bürüyən əzabının onları qaplamayacağına”. Məsələn, böyük savaşlar I Dünya müharibəsi, II Dünya müharibəsi, yaxud iqtisadi böhran, aclıq, terror, anarxiya. “… və ya özləri də hiss etmədən o Saatın onlara qəflətən gəlməyəcəyinə əmindirlərmi?” Deməli, Axırzamana baxan bir ayə olduğu da açıq-aydın başa düşülür. Qiyamətdən bəhs edir Allah. Qəflətən gələcəyindən xəbər verir Allah. Allah bu vəziyyətdə müsəlmanın rahat olmasının vacibliyinə işarə edir.

 

(Yusif surəsi, 108)

De: “Bu, mənim yolumdur. Mən və mənə tabe olanlar, mötəbər dəlillərə əsasən, insanları Allaha tərəf çağırırıq. Allah pakdır, müqəddəsdir. Mən də müşriklərdən deyiləm”.

 

“De: “Bu, mənim yolumdur. mötəbər dəlillərə əsasən, insanları Allaha tərəf çağırırıq””. Mən təbliğçiyəm, İslama dəvət edirəm deyir. “Mən və mənə tabe olanlar. Allah pakdır, müqəddəsdir. Mən də müşriklərdən deyiləm”. “Mən şirk qoşmuram, Quranın yetərli olduğuna inanıram. Allahın hökmlərinin yetərli olduğuna inanıram”. “Mən və mənə tabe olanlar”. Mehdi (ə.s) və tələbələri də, ona da işarə var inşaAllah.

 

(Yusif surəsi, 110)

Elçilər hər dəfə ümidlərini itirdikdə və özlərinin yalançı hesab edildiklərini güman etdikdə köməyimiz onlara gəlir və istədiyimiz kəs də nicat tapırdı. Günahkar tayfadan əzabımız əsla dəf olunmaz.

 

“Elçilər hər dəfə”, Mehdilər, “ümidlərini itirdikdə”, bunlar elçidir, peyğəmbər. “… özlərinin yalançı hesab edildiklərini güman etdikdə”. Artıq illər keçib hələ də İslam hakim olmamış, hələ də Mehdi (ə.s) çıxmamış, hələ də İsa Məsih enməmiş, insanlar dalaşırlar, heç cür vəd edilən üfüqdə görünmür kimi bir şərait var. “… köməyimiz onlara gəlir”. Hakimiyyəti təmin etdim, deyir Allah. Mehdi (ə.s) dövründə nə deyir hədisdə? Mehdi (ə.s)-dan ümid kəsildiyi bir zamanda Mehdi (ə.s) zühur edər deyir. Tövratda necə keçir Moşiyah üçün? Ümidin kəsildiyi bir zamanda Məsih (Moşiyah) ortaya çıxar, deyir. “Istədiyimiz kəs də nicat tapırdı”. Kimi diləyirsə; Mehdi (ə.s), tələbələri, dünya. “Günahkar tayfadan əzabımız əsla dəf olunmaz”. Savaşlarla, terrorla ətrafa dəhşət saçaraq Allah intiqam aldım deyir.

 

(Yusif surəsi, 111)

Onların rəvayətlərində ağıl sahibləri üçün bir ibrət vardır. Bu Quran uydurulmuş bir kəlam deyildir. Ancaq özündən əvvəlkiləri təsdiqləyən və hər şeyi müfəssəl izah edəndir; iman gətirən bir camaat üçün hidayət və mərhəmətdir.

 

“Onların rəvayətlərində ağıl sahibləri üçün bir ibrət vardır”. Ağlı güclü olanlar üçün Yusif surəsində ibrətlər, işarələr, izahlar, dünyaya, həyata aid əhəmiyyətli məlumatlar vardır. “Bu Quran uydurulmuş bir kəlam deyildir”. Qurana diqqət çəkir Allah. 

 

(Ənam surəsi, 85- 86- 87)

Zəkəriyyanı, Yəhyanı, İsanı və İlyası da. Hamısı əməlisalehlərdən idilər. İsmaili, Əlyəsəni, Yunusu və Lutu da. Hamısını aləmlərdən üstün etdik. Onların atalarından, nəsillərindən və qardaşlarından bəzilərini də. Onları seçdik və düz yola yönəltdik.

 

“Zəkəriyyəni, Yəhyanı,” Harun və Yəhya da alt-alta çox əlamətdardır Quranda; Harun və Yəhyanı. Bax, “atalarından, nəsillərindən”. Kimin soyundan? Rəsulullah (s.ə.v)-in soyundan. Kim? Mehdi (ə.s). Nə deyir bax, “atalarından, nəsillərindən və qardaşlarından”. “Davudu” -deyir. Mehdi (ə.s) kimin soyundandır? Hz. Davud (ə.s)-ın soyundan. Nə deyir ayədə? “Onların atalarından, nəsillərindən və qardaşlarından bəzilərini də. Onları seçdik və düz yola yönəltdik. Bu, Allahın hidayətidir”. Allah Hadi ismi ilə, Mehdi ismi ilə təcəlli edir. “Qullarından dilədiyini bununla hidayətə çatdırar”. Mehdi edər inşaAllah. Eyni, iki şəkildə də istifadə edə bilir bu məna. “Əgər Ona şərik qoşsaydılar, əlbəttə, etdikləri əməllər puç olardı”. Onlar müşrik olmadılar deyir Mehdilər, hamısı əhli hidayətdir inşaAllah. “Bunlar, Kitab, hikmət və peyğəmbərlik verdiyimiz kəslərdir”.DEVAMINI GÖSTER

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."