HƏZRƏTİ YUSİF

Hz.Yusif kiçik yaşda ikən qardaşları tərəfindən quyuya atılaraq ölümə tərk edilmiş, sonra qul olaraq satılmışdı. Bir vaxt böhtana məruz qalaraq uzun illər həbsdə qalmış, müxtəlif çətinliklərlə sınanmışdır. Allah Hz.Yusifə qurulan hiylədən sonra onu xəzinələrin rəhbərliyinə gətirmiş, ona güc, var-dövlət və iqtidar vermişdir. Hər mövzuda olduğu kimi Allahın qanunu bu məsələdə də etibarlıdır. Allah yaşadıqları çətinliklərdən sonra möminləri qurtaracağını ayələrdə vəd etmişdir. Yusif hekayətini yaxşı dərk etmək, inanan insanların həyatları boyunca, hətta gündəlik həyatlarında da istifadə edəcəkləri bir təcrübə olacaqdır.DEVAMINI GÖSTER