Hər cür pislik insanın özündən qaynaqlanırDEVAMINI GÖSTER