Hz Mehdi (ə.s.) mübarizəsində ağlın ixtiyarını yox edəcək fövqəladə xüsusiyyətləri ilə deyil, üstün imanı, ağlı, vicdanı və gözəl əxlaqı ilə qalib olacaqDEVAMINI GÖSTER

Bu əsər ilə əlaqədar digər çeşidlər