MAY AĞCAQANADI

Canlılar sahib olduqları xüsusiyyətləri, təkamülçülərin iddia etdiyi kimi mərhələli olaraq qazanmış olsaydılar, bu ara mərhələləri göstərən bir çox qalıq nümunəsinin tapılması lazım idi. Məsələn may ağcaqanadlarının qanadlarının mərhələ mərhələ meydana gəldiyinin dəlili olan bir çox yarım qanadlı may ağcaqanadı qalığı çıxarıdlmalıydı. Ancaq bu günə qədər əldə edilən bütün qalıq nümunələrində, şəkildəki 125 milyon illik qalıq də olduğu kimi, may ağcaqanadları bu gün sahib olduqları bütün xüsusiyyətlərlə birlikdə müşahidə edilməkdədir. Bu da, təkamül iddialarını tamamilə mənasız edən bir vəziyyətdir. Konkret elmi tapıntıların ortaya qoyduğu gerçək, təkamülün heç bir zaman yaşanmadığı, bütün canlıları bir olan Allahın yaratdığıdır.
DEVAMINI GÖSTER