Mehdiyyət inancı İslamda yoxdur demək yanlışdırDEVAMINI GÖSTER