Qiyamət əlamətləri: Allahın açıq-aşkar inkar edilməsiDEVAMINI GÖSTER