Təfəkkür etməyin axirətdəki gözəl qarşılığı

Peyğəmbərimiz (səv)“Bir saat təfəkkür min il nafilə ibadətdən xeyirlidir” hadisində təfəkkürün əhəmiyyətini vurğulamışdır. Səmimi şəkildə təfəkkür etmək möminə həm dünyada, həm də axirətdə bir çox xeyir və hikmət qazandırır.Çünki iman edən insanlar ətraflarında baş verən hər şey haqqında davamlı düşünüb, çevrələrindəki varlıqları araşdırıb, onlardakı yaradılış dəlillərini görürlər.Bu da insanın qəflətdən qoparaq səmimi şəkildə Allah’a yönəlməsinə səbəb olur.
Bu baxımdan Allah’adaha yaxın olmaq istəyən hər insandüşünməsinə əngəl olan səbələri aradan qaldıraraq, səmimi şəkildə Allah’ın yaratdığı hər hadisə və varlıq üzərində düşünməli,düşündüklərindən özü üçün öyüd və dərs çıxarmalıdır.
Dərin düşünərək daima doğrunu görən möminin axirətdəki qazancı Rəbbimizin sevgisi, rizası, rəhməti və cənnəti olacaqdır. Şübhəsiz, bu ən gözəl qazancdır. Rəbbimiz bir ayədə saleh möminləri belə müjdələmişdir:
İman gətirib xeyirxah işlər görənləri ağacları altından çaylar axan Cənnətdəki otaqlarda yerləşdirəciyik.Onlar əbədi olaraq orada qalacaqlar.Yaxşı əməl sahiblərinin mükafatı necə də gözəldir! O kəslər ki, səbirli olmuş və yalnız öz Rəbbinə təvəkkül etmişlər. (Ənkəbut surəsi, 58-59)DEVAMINI GÖSTER