Yaşayan fosillər təkamülü təkzib edirDEVAMINI GÖSTER