Hər hadisəni yaradanın Allah olduğunu bilməkDEVAMINI GÖSTER