Din sevgini, mərhəməti, sülhü əmr edir. Terror isə dinə ziddirDEVAMINI GÖSTER

Bu əsər ilə əlaqədar digər çeşidlər