Dünyadakı canlı-cansız hər varlıq qədərlə yaradılıb -1-DEVAMINI GÖSTER