Beytləhm ulduzu Hz.Mehdinin gəldiyini müjdələyirDEVAMINI GÖSTER