Xurafatçılardan fərqli olaraq, Allah Quranda qadını tərifləyirDEVAMINI GÖSTER

Bu əsər ilə əlaqədar digər çeşidlər