DÖVRÜMÜZÜN BÜTLƏRİ

 

 

 

Bütlər insanı aldadır və boyunduruq altına alırlar. Diktatorlar insanı təzyiq və qorxu ilə əzirlər. Materializm kimi fəlsəfə və ideologiyalar insanın beynini öz təsirlərinə salır, məntiqli fikirləşmələrinə maneə olur, onu əsəb və təəssübkeşliyə aparır. Pul və şan-şöhrət kimi gündəlik həyat bütləri isə insanları boş məqsəd uğruna çalışdırır, onları gərginliyə və stressə salır. Bu saxta tanrıların heç biri insana rahatçılıq, səadət və müstəqillik qazandırmaz.

İnsanın yeganə xilası bir olan Tanrıya, yəni Uca Allaha qulluq etməsidir. Allahdan başqa hər şey Onun yaratdığı aciz məxluqlardır. Bu məxluqların heç biri insanın rəhbəri, yaradanı və həyatının məqsədi ola bilməz. Bütün bunlar Allaha aiddir. Və insan bütün bütlərdən üz döndərərək Allaha üz tutmalı, Onun üçün yaşamalıdır. Bu yoldan uzaqlaşan insan isə gözünü açıb-bağlayana kimi ötən dünya həyatının nəticəsində alacağı əvəzin əzab və peşmançılıq olacağını bilməlidir.DEVAMINI GÖSTER

Bu əsər ilə əlaqədar digər çeşidlər